Trzeciak Andrzej

Z e-ncyklopedia

Trzeciak Andrzej (1968-2020), proboszcz w Adamowicach

Trzeciak Andrzej.jpg

Urodził się 22 maja 1968 w Katowicach w rodzinie Stanisława i Anny z domu Miśtura. Ojciec pracował w hucie Baildon jako hartownik, matka w Instytucie Gospodarki Materiałowej. Rodzina była bardzo religijna, rodzice pomagali przy kościele. Miał młodszego brata Dariusza. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Świadectwo maturalne otrzymał w 1987 roku. W tym czasie rodzina przeprowadziła się na Osiedle Witosa i zamieszkała na terenie nowo powstałej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta w Katowicach.

Myśl o wstąpieniu do seminarium towarzyszyła mu od ósmej klasy. Prosząc o przyjęcie do Seminarium napisał: w powołaniu kapłańskim i służbie Bogu i bliźnim widzę cel swojego życia. Zaraz po maturze rozpoczął studia i formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Podczas wakacji kleryckich brał udział w rekolekcjach oazowych jako animator grupy, w rekolekcjach dla ministrantów i Dzieci Maryi oraz pomagał przy budowie kościoła parafialnego. Staż katechetyczny odbył w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem bpa Gerarda Bernackiego na temat: Rodzina wspólnotą miłości w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II – Familiaris consortio. Święceń diakonatu udzielił mu 18 kwietnia 1993 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie bp Gerard Bernacki. Na staż duszpasterski został skierowany do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abpa Damiana Zimonia. Po święceniach zastępował wikariusza w parafii Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie i prowadził rekolekcje Dzieci Maryi. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim (1994-1997). Następnie pracował w parafiach: św. Antoniego z Padwy Dąbrówce Małej (1997-2000), Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (2000-2003), św. Stanisława Kostki w Giszowcu (2003-2006), Ducha Świętego w Bytkowie (2006-2010), św. Wojciecha w Radzionkowie (2010-2015), św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju (2015-2016).

W październiku 2016 roku został mianowany administratorem, a rok później proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach. Był wicedziekanem i duszpasterzem nauczycieli w dekanacie Pogrzebień. Jesienią 2020 roku zachorował na COVID-19 i w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rybniku - Orzepowicach. Zmarł 1 grudnia 2020 roku w 53 roku życia i w 27 roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 4 grudnia 2020 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach. Koncelebrze pogrzebowej przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a homilię wygłosił kolega rocznikowy ks. Trzeciaka bp Adam Wodarczyk. Ks. Andrzej Trzeciak spoczął na cmentarzu w Adamowicach.

Bibliografia

Ks. Jakub Kania, Nekrolog; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 457 i 669; Katalog..., Katowice 2001, s. 724; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 455.