e-ncyklopedia:Informacje prawne

Z e-ncyklopedia

Treść haseł oraz fotografie podlegają ochronie praw autorskich regulowanych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) to znaczy wymagany jest obowiązek cytowania: E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku:silesia.edu.pl+ ścieżka i data dostępu. Nie wyrażamy zgody na komercyjne wykorzystanie zarówno haseł jak i fotografii.