e-ncyklopedia:Aktualności

Z e-ncyklopedia

Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

Na seminarium naukowym z historii Kościoła w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku zrodził się pomysł stworzenia wirtualnej platformy popularyzowania historii Kościoła na Śląsku.

Pierwotnie hasła były zamieszczane na stronach Wikipedii, z chwilą jednak gdy zauważono, że Wikipedia dostaje się pod wpływy tzw. poprawności politycznej a niejednokrotnie treść haseł jest wynikiem kompromisu o charakterze ideologicznym, zdecydowaliśmy się wyjść z wikipedii i stworzyć własny portal.

Autorami haseł są głównie słuchacze wykładu Historii Kościoła na Śląsku oraz seminarium naukowego z historii Kościoła.

Początkowo E-ncyklopedia miała obejmować wyłącznie Górny Śląsk ograniczony do obszaru archidiecezji katowickiej, ale z biegiem czasu pole widzenia powiększało się i obecnie włączane są do encyklopedii hasła związane z całym obszarem Śląska. Dla zrozumienia wielu złożonych problemów z dziejów Śląska trzeba było jednak utworzyć hasła, które wprost nie dotyczą wspomnianego obszaru, ale umożliwiają lepsze poznanie kontekstu wydarzeń.

Po pierwszym etapie prac związanych wyłącznie z terenem tzw. Polskiego Śląska, jaki wyłonił się po plebiscycie, uznano, że nadszedł czas, aby E-ncyklopedię wzbogacić o hasła obejmujące Śląsk Cieszyński, w granicach w jakich wszedł w 1925 roku do diecezji katowickiej oraz tzw. Śląsk Opolski (diecezje opolska i gliwicka). W niedalekiej przyszłości rozpoczniemy rozbudowę E-ncyklopedii o hasła obejmujące teren całej diecezji wrocławskiej w granicach sprzed 1922 roku.

W tej chwili E-ncyklopedia liczy ponad 6172 haseł, podzielona jest na kategorie i strony. Wyczerpuje najważniejsze aspekty historii instytucji jak i działalności Kościoła na Górnym Śląsku. Nie tolerujemy tzw. zalążków.

Nad stroną merytoryczną E-ncyklopedii czuwa grono redaktorów, najczęściej rekrutujących się z grona absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związanych z Katedrą Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.

Encyklopedia jest w ciągłym rozwoju. Jedynie trzy elementy można uznać za zamknięte: Bibliografia Historii Kościoła na Śląsku, Podręcznik: Historia Kościoła na Górnym Śląsku. Od diecezji katowickiej do archidiecezji katowickiej, Słownik Biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej oraz Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX i XX wieku. Pierwszy z nich istnieje tylko w wersji elektronicznej na portalu, dwa pozostałe zostały już opublikowane w wersji papierowej w Wydawnictwie Św. Jacka w Katowicach. Z wielu źródeł dochodzą nas informacje, że Encyklopedia staje się źródłem informacji historycznej. Tym większa odpowiedzialność za merytoryczny poziom haseł. Liczymy nie tylko na czytelników, ale również na nowych redaktorów.

Korespondencja z Redakcją: Adres11.png

Potrzebni autorzy haseł

Redakcja - współpraca

  • Skład Redakcji. Wszelkie uwagi, korespondencja związana z hasłami zamieszczanymi na portalu prosimy kierować na adres: fundacjamałpkamyszor.pl

Fotografie

Autorami fotografii kościołów parafialnych i ich wnętrz są studenci teologii i redaktorzy. Nieliczne fotografie, które pochodzą z Wikimedia Commons opatrzone są notą dokumentującą źródło pochodzenia. Wiele fotografii zawdzięczamy uprzejmości redakcji "Gościa Niedzielnego", które w sposób szczególny podlegają ochronie prawnej.

Copyright

Treść haseł oraz fotografie podlegają ochronie praw autorskich regulowanych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) to znaczy wymagany jest obowiązek cytowania w następującym brzmieniu: E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku + ścieżka dostępu. Nie wyrażamy zgody na komercyjne wykorzystanie zarówno haseł jak i fotografii.

Creative commons.png

Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

Czytaj

Ewa Kustra, Internetowa „Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku” na tle współczesnych tendencji medialnych, Katowice 2012, pr. mgr, mps w Bibliotece WTL UŚ. patrz: [3]

Reklama

Dzięki życzliwości Radia eM, niektóre z haseł wzbogacone zostały rozmowami przeprowadzonymi w Radio EM. Radio eM

Dzięki życzliwości Radia - Piekary niektóre z haseł wzbogacone zostały krótkimi wypowiedziami duszpasterzy o swoich parafiach.

Piekary radio.jpg