Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kat Ksiegarnia Jacka.jpg
Kat KsiegarniaJacka21.jpg

Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka zostało powołane do życia w 1946 roku w wyniku reorganizacji Księgarni i Drukarni Katolickiej. Księgarnia i Drukarnia Katolicka powstała w 1925 roku z inicjatywy ks. Teofila Bromboszcza, ówczesnego wikariusza generalnego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Ideą założyciela było stworzenie przedsiębiorstwa wzorowanego na Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu oraz „Dziedzictwa Bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku” w Cieszynie. Księgarnia i Drukarnia Katolicka istniała do 1949 roku, z przerwą podczas drugiej wojny światowej. Wydawnictwo w okresie międzywojennym osiągnęło znaczny rozwój. Opublikowano 252 książki, broszury oraz kilka czasopism, w tym do dziś popularny tygodnik "Gość Niedzielny".

Okupacja niemiecka przyniosły konfiskatę Drukarni i zasobów wydawniczych, które uległy prawie całkowitemu zniszczeniu. Po wojnie rozdzielono jako odrębne przedsiębiorstwa Drukarnię i Wydawnictwo, które weszło w ramy nowej spółki pod nazwą Księgarnia św. Jacka. Działalność wydawnictwa w okresie rządów władz PRL, a zwłaszcza w latach 50. i 60. została zredukowana do publikacji niemal wyłącznie modlitewników oraz katechizmów. Księgarnia św. Jacka odczuła również skutki kryzysu gospodarczego z przełomu lat 80. i 90. W latach tzw. gospodarki planowej jej działalność była ograniczana zezwoleniami na druk publikacji oraz przydziałami papieru.

Wydawnictwo swoją działalnością przez cały czas swojego istnienia stara się podnosić poziom wiedzy religijnej i kształtować postawy katolickie, pielęgnować rodzime tradycje, m.in. kultury śpiewaczej i teatru amatorskiego. Wiele troski poświęca rodzinie, która na Śląsku odgrywała zawsze dużą rolę. Księgarnia wydaje także książki o tematyce społecznej oraz dotyczącej historii regionu. Tradycja i nowoczesność to główne cechy Wydawnictwa Księgarni św. Jacka. Po dziś dzień publikuje księgi liturgiczne, słowniki, a także książki z dziedziny: teologii, historii, literatury, kultury, małżeństwa i rodziny oraz książki dla dzieci i młodzieży. Księgarnia św. Jacka oprócz książek oferuje stroje liturgiczne, paramenty liturgiczne, wina mszalne, komunikanty.

Sklepy Księgarni św. Jacka znajdują się w osiemnastu miastach: Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Bytomiu, Gliwicach, Mikołowie, Pszczynie, Pszowie, Rybniku, Wodzisławiu, Żorach, Opolu, Częstochowie i Bielsku-Białej. Księgarnia posiada także internetowy salon, gdzie prowadzona jest sprzedaż wydawnictw własnych.

Bibliografia

I. Mierzwa, Wydawnictwo diecezjalne, Księgarnia i Drukarnia Katolicka – Księgarnia św. Jacka, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, Katowice 1995; Tenże, Z herbem Odrowążów. 70-lecie Księgarni św. Jacka, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1995", Katowice 1994, s. 180-184.