Bernacki Gerard

Z e-ncyklopedia

Bernacki Gerard (1942-2018), biskup senior archidiecezji katowickiej

Bernacki.jpg

Urodził się 3 listopada 1942 w Książenicach. Szkołę podstawową ukończył w Książenicach. Następnie uczęszczał do Liceum Ekonomicznego w Rybniku, gdzie zdał egzamin maturalny. W latach 1961-1967 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a 4 czerwca 1967 w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął w 1967 roku jako wikariusz w Orzeszu, skąd w 1971 roku został przeniesiony do Bielska-Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Tutaj także był wikariuszem w kościele pw. św. Mikołaja aż do 1973 roku. W latach 1974-1977 był rekolekcjonistą w Kokoszycach. Następnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu na Uniwersytet Gregorianum. 11 lutego 1979 otrzymał stopień doktora teologii życia wewnętrznego. Kolejne 4 lata spędził również w Rzymie, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Po powrocie do kraju, 21 października 1984 zaczął pełnić obowiązki proboszcza w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W latach 1985-1988 był sekretarzem biskupa ordynariusza Damiana Zimonia. 18 marca 1988 został mianowany katowickim biskupem pomocniczym. Sakrę otrzymał 16 kwietnia 1988. Konsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski, bp Damian Zimoń i bp Alfons Nossol. Był biskupem tytularnym Sala Consilina. 31 stycznia 2012 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji. Mieszkał w klasztorze bonifratrów w Zakopanem, a od kilku miesięcy w Prudniku, gdzie zmarł nagle 21 grudnia 2018. Pogrzeb odbył się 29 grudnia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Koncelebrze pogrzebowej przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W ostatniej drodze towarzyszyli bp. Bernackiemu bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, licznie zgromadzeni wierni i najbliższa rodzina z siostrą zmarłego Anną. Bp Bernacki spoczął na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

Bibliografia

D. Zimoń, Komunikat o mianowaniu ks. Gerarda Bernackiego biskupem pomocniczym, WD 1988, nr 4, s. 135-136; R. Ratajczak, 775 lat Książenic, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 51-52; K.R. Prokop, Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Warszawa 1998, s. 18-19; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 23-24.