Parafia św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim

Z e-ncyklopedia
Wodzislaw herberta1.jpg
Wodzislaw herberta2.jpg

Historia parafii

Decyzję o budowie kościoła podjął biskup katowicki Herbert Bednorz 24 grudnia 1980 w 30. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. W marcu 1981 roku budowniczym tego kościoła został ks. Jan Ficek, dotychczasowy wikariusz parafii Ducha Świętego w Tychach. 14 grudnia 1981 bp Bednorz poświęcił plac pod budowę nowego kościoła i tymczasową kaplicę. Wznoszenie kościoła rozpoczęto jesienią 1982 roku. Głównym architektem został mgr inż. Jan Czarny z Katowic, konstruktorami i wykonawcami obliczeń statystycznych – Andrzej Szyja z Janowa, Józef Głośny z Katowic, Małgorzata Łukasik oraz Stanisław Kubisa.

Parafia została erygowana 3 października 1982 dekretem z 23 września 1982 biskupa Herberta Bednorza, który miesiąc później wmurował kamień węgielny i poświęcił nowy budynek katechetyczny i probostwo. 6 grudnia 1982 budowniczy kościoła, ks. Jan Ficek, został mianowany proboszczem nowej parafii. Konsekracji kościoła dokonał 15 września 1990 bp Damian Zimoń. W maju 1993 roku zamontowano w kościele witraże. 16 marca 1998 abp Damian Zimoń dokonał uroczystego wprowadzenia do kościoła relikwii św. Herberta sprowadzonych z Kolonii. 24 grudnia 2000 została poświęcona rzeźba św. Herberta, która znajduje się w lewej części prezbiterium kościoła.

Obecnie parafia liczy 12500 wiernych i obejmuje obszar: ul. XXX-lecia, Radlińska, 26 Marca, Piastów, Dąbrówki, Leszka, Kokoszycka.

Bractwa i stowarzyszenia

W parafii działa 13 grup parafialnych: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kolporterzy „Gościa Niedzielnego”, Ruch Światło-Życie, Legion Maryi, skupiający dwa prezydia – MB Łaskawej i MB Wspomożenia Wiernych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Droga Neokatechumenalna, Dzieci Maryi, Ministranci, Wspólnota Ewangelizacyjna „Dobra Nowina” posługująca w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach, Parafialny Zespół Charytatywny, Katecheza dla dorosłych, Chór „Cantata” oraz Żywy Różaniec.

Ruch pielgrzymkowy

Do najwcześniejszych tradycji w życiu parafii należy prężnie funkcjonujący ruch pielgrzymkowy. Poszczególne grupy parafialne oraz cała wspólnota, co roku udają się do sanktuariów w Turzy Śląskiej, Pszowie i Częstochowie. Od 1 września 1997 działa przy parafii Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w 2001 roku zostało przemianowane na Zespół Szkół. Obecnie w ramach tej placówki działa także gimnazjum.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Na terenie parafii, przy ulicy Radlińskiej, znajduje się kapliczka murowana z cegły. Została wybudowana w 1918 roku pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od 1974 roku do czasu powstania parafii odprawiane były tam msze święte niedzielne. Ponadto, naprzeciwko wjazdu na parking parafialny stoi krzyż murowany pochodzący z 1891 roku. Co roku podczas Dni Krzyżowych, a także w wybrany dzień miesiąca maja i października, przy kapliczce i krzyżu odbywają się nabożeństwa.

Patrz: Krzyże pokutne w Wodzisławiu Śląskim

Proboszczowie

Bibliografia

Archiwum parafialne, Kronika parafialna parafii św. Herberta Biskupa i Wyznawcy w Wodzisławiu Śl., WD 1982, nr 9, s. 315-316; Dekret erekcji parafii pod wezwaniem św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim”, WD 1982, nr 9, s. 314-315; Katalog Diecezji Katowickiej, Katowice 1986, s. 575–576; J. Ficek, Relacja o budowie i poświęceniu kościoła pw. św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, WD 1991, nr 2, s. 65-67; Historia Parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl. 2007; WD 1991, nr 2; Informator – Wodzisław Śląski 1993; A. Burda, Wspólnota silna Bogiem. Wodzisław Śląski, GN 1997, nr 5, (dodatek katowicki) s. 13; A. Burda-Szostek, Biskupowi na jubileusz. Panorama parafii, GN 2005, nr 40, (dodatek katowicki), s. 8.