Zimoń Damian

Z e-ncyklopedia

Zimoń Damian (1934-), biskup katowicki, metropolita górnośląski

Zimon1.jpg
portret abpa D. Zimonia, Autor: J. Duda-Gracz

Urodził się 25 października 1934 w Niedobczycach. Wykształcenie średnie uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Studia teologiczne rozpoczął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1957 w Katowicach. Później pracował jako wikariusz w Tychach (parafia św. Marii Magdaleny), Pszowie (parafia Narodzenia NMP), Katowicach (parafie: Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Niepokalanego Poczęcia NMP). W latach 1969-1975 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1974 roku wszedł w skład redakcji "Gościa Niedzielnego". Od 1975 roku, do nominacji na biskupa katowickiego, był proboszczem parafii Mariackiej w Katowicach. W styczniu 1975 roku otrzymał nominację na członka Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duchowieństwa. Wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, Studium Pastoralnym, Studium Teologicznym, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1977 roku obronił pracę doktorską z zakresu liturgiki pt. Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka. 3 czerwca 1985 został mianowany biskupem katowickim. Konsekracja biskupia odbyła się 29 czerwca 1985 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Święcenia biskupie przyjął z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, a współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski z Krakowa i abp Jerzy Stroba z Poznania.

Nowy biskup katowicki za motto swego posługiwania wybrał hasło: „Praedicamus Christum Crucifixum” („Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”). W jego biskupim herbie, obok hasła, znajduje się znak ryby oraz Odrowąż, herb rodu, z którego wywodził się jeden z patronów diecezji katowickiej - św. Jacek. Po reorganizacji terytorialnej Kościoła w Polsce, 25 marca 1992, został ustanowiony arcybiskupem katowickim - metropolitą górnośląskim. Paliusz arcybiskupi otrzymał 29 czerwca 1992 w Rzymie. Brał udział w pracach II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego i IX Synodu Biskupów w Rzymie. Był członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i przewodniczącym Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski.

Do najważniejszych dokonań należy zaliczyć kontynuację głównych zamierzeń duszpasterskich swego poprzednika (budownictwo sakralne) oraz szukanie odpowiedzi na miejsce Kościoła katowickiego w nowej sytuacji ustrojowej. Po zmianach ustrojowych i politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, biskup katowicki kontynuował budowę nowych kościołów. Od objęcia rządów w diecezji w 1985 roku, abp Damian Zimoń poświęcił ponad 130 nowych kościołów. Pielgrzymka piekarska nie straciła swej specyficznej roli w pobożności śląskiej i nadal jest barometrem nastrojów społecznych w tym regionie Polski. Abp D. Zimoń duży nacisk położył w archidiecezji na rozbudowę akcji dobroczynnej Kościoła w ramach reaktywowanego Związku „Caritas". Powstał Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Śląskim z całym zapleczem naukowym (gmach wydziału, biblioteka i in.). Rządca archidiecezji otworzył duszpasterstwo na nowe formy przekazywania wiary, jakim jest w tej chwili „Radio eM" i niektóre inicjatywy związane z „Gościem Niedzielnym” (portal internetowy „Wiara”) a także zwrócił uwagę na zagrożenia stojące przed młodym pokoleniem, stąd popieranie ośrodków edukacji młodzieży „KANA" i funduszu stypendialnego.

29 października 2011 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity katowickiego.

Bibliografia

Życiorys biskupa nominata Damiana Zimonia, WD 1985, nr 7, s. 224-225; Biskupi pomocniczy katowiccy, Komunikat o konsekracji nowego biskupa katowickiego Damiana Zimonia, WD 1985, nr 7, s. 225-226; H. Piecha, F. Szpor, Konsekracja biskupa Damiana Zimonia, WD 1985, nr 7, s. 230-234; J. Glemp, Homilia wygłoszona podczas konsekracji, WD 1985, nr 7, s. 234-235; W. M. Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność, Pelplin 2004, s. 567-568; Vobis episcopus vobiscum Christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004; Archiepiscopus Damianus Zimoń doctor honoris causa Universitatis Silesiae Catoviciensis, opr. Z. Kadłubek, P. Wilczek, Katowice 2007; A. Nossol, Błogosławieństwo radosnej służby biskupiej. Homilia z okazji 45-lecia sakry biskupiej bp. Ignacego Jeża i 20-lecia sakry biskupiej abp. Damiana Zimonia, WA 2005, nr 6, s. 313-318; K. R. Prokop, Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Warszawa 1998, s. 168-169; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 434; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009, s. 348; Jubileuszowe ćwierć wieku abp. Damiana Zimonia, "Śląsk" 2010, nr 7, s. 3; Zimoń Damian (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 26-27; D. Bednarski, 25. rocznica sakry biskupiej metropolity górnośląskiego abp. Damiana Zimonia, [w:] 25-lecie posługi biskupiej Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia metropolity Katowickiego, Katowice 27.06.2010, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2010, s. 1-4. Rozmowa z abp. D. Zimoniem: [1] (dostęp: 6.05.2016).


Cd.

Book.png

czytaj:Arcybiskup Wiktor Skworc | Powrót do spisu treści