Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach

Z e-ncyklopedia
Adamowice zewnatrz.jpg
Adamowice wnetrze.jpg

Być może osada wzięła swą nazwę od imienia Adam, jakie mógł nosić jej założyciel lub pierwszy właściciel. Miejscowość figurowała w XIII-wiecznym wykazie dziesięcin dla Kolegiaty Krzyża Świętego w Opolu. Dalsze zapiski o niej pochodziły z XV wieku. W średniowieczu Adamowice stanowiły prywatną wieś rycerską. Pod koniec XV wieku ich właścicielem został proboszcz z Raciborza, ks. Paweł Fogil. Duchowny pod koniec swojego życia - w 1480 roku - oddał majątek na użytek raciborskiego szpitala. Rok później wieś sprzedano właścicielowi Raszczyc Bartoszowi Zdarze. W XVII wieku Adamowice znajdowały się już w posiadaniu Jana Kozłowskiego z Kozłowa, a po nim zakonu sióstr dominikanek w Raciborzu. Konwent dysponował majątkiem, aż do jego sekularyzacji przez państwo pruskie w 1810 roku. W tym czasie powstała w miejscowości fabryka papieru, a w 1870 roku postawiono szkołę.

Historia parafii

Od początku swojego istnienia Adamowice należały do parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach. Gdy w połowie XVII wieku utraciła ona samodzielność zostały przyłączone do wspólnoty w Markowicach. Ponownie częścią parafii raszczyckiej stały się w 1925 roku. Samodzielna jednostka duszpasterska w Adamowicach została utworzono 30 czerwca 1982. 2 stycznia 1983 lokalię podniesiono do godności parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów.

Do momentu wzniesienia w parafii kościoła jego funkcję pełniła kaplica Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów. Została postawiona w latach 30. XX wieku na miejscu starszej, pochodzącej z XVIII wieku. Jej budową kierowali naczelnik Walenty Broża i kierownik szkoły Gruszka. Poświęcenia kaplicy 2 sierpnia 1934 dokonał ks. Robert Szynawa. W ołtarzu głównym został umieszczony, przeniesiony ze starej neogotyckiej kaplicy, obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Anielskiej. W oknach prezbiterium zaś zostały zamontowane witraże przedstawiające postacie czterech Ewangelistów. W 1957 roku Rufin Gilner z Niedobczyc wykonał polichromię. Obecnie kaplica ta jest kaplicą przedpogrzebową.

Po uzyskaniu zgody bpa Herberta Bednorza i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na postawienie kościoła wraz z probostwem i zapleczem katechetycznym, 27 października 1983 poświęcono plac budowy i ustawiono na nim krzyż. Następnego dnia przystąpiono do kopania fundamentów domu katechetycznego. Wzniesiono również wolno stojące probostwo, które zostało ukończone w 1988 roku. Cmentarz parafialny został poświęcony 16 grudnia 1985, a 3 czerwca 1989 bp Damian Zimoń dokonał konsekracji nowego kościoła. Projekt architektoniczny kościoła, domu katechetycznego i probostwa wykonał inż. Michał Kuczmiński, a konstrukcyjny zaś opracował inż. Robert Szota. Wystrój wnętrza jest dziełem artysty-plastyka Krystiana Burdy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Anielskiej przeniesiony z kaplicy.

Do parafii w dalszym ciągu należy kaplica Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Wcześniej na jej miejscu stała pochodząca z 1854 roku drewniana kaplica św. Mikołaja postawiona za zgodą i częściowo sfinansowana przez ks. Wiktora Hohenlohe. W 1957 roku dokonano jej renowacji.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Adamowicach, WD 1983, nr 1, s. 12-13; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, s. 556; L. Musioł, Raszczyce. Monografia historyczna gminy i kościoła z dodaniem zarysu dziejów Adamowic, Katowice 1988, s. 54–58; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 województwo śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 71; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 167-176; M. Sarapkiewicz, Tu życie religijne napawa radością, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 33 (301), s. 16; (ska), Kaplica stoi już 80 lat, "Tygodnik Rybnicki" 2013, nr 26 (346), s. 13.