Parafia Ducha Świętego w Bytkowie

Z e-ncyklopedia
Bytkow ducha1.jpg
Bytkow ducha2.jpg

Historia miejscowości, kościoła i parafii

Siemianowice Śląskie powstały z połączenia gmin wiejskich Siemianowic i Huty Laura (1923) oraz Michałkowic, Bytkowa, Bańgowa i Przełajki (1951). Bytków jest najstarszą dzielnicą tego miasta. Pierwsze wzmianki można znaleźć w Liber beneficiorum Jana Długosza (ok. 1470). Na XIV-wiecznych pergaminach można przeczytać, że właścicielami wsi byli Wochnikowie. W XVI wieku Bytków przeszedł w ręce rodu Starzyńskich. Na początku XVIII stulecia osada została kupiona przez Hunterów von Grandon, a w połowie tegoż wieku stała się własnością rodu von Kloch. Od 1796 roku Bytków należał do księcia Hohenlohe z Ujaźdu.

Po raz pierwszy pomysł wybudowania kościoła w Bytkowie pojawił się w połowie ubiegłego wieku. W 1950 roku wikariusz generalny skierował dwa pisma - jedno do ks. Hojki z Michałkowic, drugie do proboszcza z Lędzin, ks. Jana Klyczki. Prosił w nich, by podjęli się zadania budowy tutaj kościoła. W listach do obydwu podkreślał wagę tego przedsięwzięcia ze względu na dobro wielu tysięcy dusz, które pozostawały bez opieki duszpasterskiej. Sytuacja ta była związana z szybkim rozwojem przemysłu i pojawianiem się kolejnych osiedli mieszkaniowych. Bytków stał się ważną częścią składową dużego miasta o górniczo-rolniczym charakterze. Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Budownictwa w Siemianowicach Śląskich, a następnie do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zostały skierowane odpowiednie pisma z prośbą o zgodę na budowę kościoła. Z powodu braku odpowiedzi proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach podjął decyzję, by co tydzień w niedzielę odprawiać mszę w Bytkowie, przy kapliczce św. Jana Nepomucena. Pomimo ostrzeżeń ze strony władz nie wycofał się z tego pomysłu, co też odniosło oczekiwany skutek. 16 września 1975 zastępca wojewody Zdzisław Gorczyca w piśmie do kurii diecezjalnej wyraził zgodę na budowę kościoła w Bytkowie. Chcąc utrudnić realizację planów, miejsce zostało wyznaczone przy ulicy Węglowej, w niedalekim sąsiedztwie stawów „Brysiowych”. Podmokły teren utrudniał jakąkolwiek budowę na tym terenie, a lokalizacja z dala od osiedla „Tuwim” wykluczała je jako teren parafii.

14 marca 1977 rozpoczęto, bez zezwolenia władz budowę kościoła w Bytkowie. W piśmie z 9 lipca 1977 prezydent Siemianowic Śląskich Witold Woźniczka udzielił parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach pozwolenia na budowę kościoła. Za wykonanie zadania odpowiedzialny był zespół projektantów: Krystian Laske, Stefan Walendowski, Teodor Okoń. Pracy przewodził ks. Frelich, wyznaczony do tego zadania przez kurię katowicką. Nie ograniczał się on tylko do obserwowania postępu prac budowlanych, ale tak jak wszyscy pracował tam, gdzie zaistniała taka potrzeba. Swoje zaangażowanie przypłacił chorobą nerek, po której nie był w stanie kontynuować pracy. Dlatego też bp Herbert Bednorz dekretem z 13 kwietnia 1978 mianował go proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzegu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następcą ks. Frelicha został ks. Konrad Zubel, któremu dane było dokończyć prace przy budowie kościoła. 20 października 1988 kościół został poświęcony. W ołtarzu umieszczono relikwie świętych męczennic Fortunaty i Rewokaty. Przez następne lata prowadzono jeszcze prace związane z budową kaplicy cmentarnej, urządzaniem parkingu i przebudową wieży kościelnej. Kościół otrzymał również wystrój wewnętrzny: organy, stacje Drogi Krzyżowej i witraże w oknach na chórach.

Grupy parafialne

W parafii Ducha Świętego w Siemianowicach–Bytkowie funkcjonują następujące grupy parafialne: Legion Maryi, Odnowa w Duchu Świętym, Schola młodzieżowa, Katecheza dla Dorosłych, Apostolat Margaretka, Ministranci, Franciszkański Zakon Świeckich, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Akcja Katolicka, Dzieci Maryi, Ruch Światło-Życie, Eucharystyczny Ruch Młodych, Żywy Różaniec.

Gazetka parafialna

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Archiwum parafii w Bytkowie, Kronika parafialna, t. 1-2; Dekret erekcji Parafii Świętego Ducha w Siemianowicach Śl.-Bytkowie, WD 1980, nr 8, s. 179-180; Z. Janeczek, Bytkowskie szkice historyczne, Siemianowice Śląskie 2009, s. 76; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 245; Tenże, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993; K. Zubel, Relacje o budowie nowych kościołów i ich konsekracji, WD 1988, nr 12, s. 437; M. Krzyżowski, Parafia Świętego Ducha w Bytkowie (1980-1990), powstanie i integracja, Bytków-Rojca 1990, mps w Bibliotece WTL UŚ Katowice; A. Halor, Przewodnik siemianowicki. Wędrówki po mieście i okolicy, Siemianowice Śląskie 2000; S. Sierla, Życie darowane mi po raz drugi, Świbie 2004.