Diecezja bielsko-żywiecka

Z e-ncyklopedia

Diecezja bielsko-żywiecka – historia

Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku – z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II) i diecezji katowickiej (dekanaty: Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński, wiślański) – utworzył diecezję bielsko-żywiecką. Z diecezji katowickiej wydzielono 84 parafie, liczące około 350 tys. mieszkańców.

Papież Jan Paweł II podniósł do godności katedry kościoły pod wezwaniem: św. Mikołaja w Bielsku-Białej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu. Uroczysty ingres bpa Tadeusza Rakoczego do katedry św. Mikołaja, równoznaczny z objęciem przez niego diecezji, odbył się 9 maja 1992, natomiast do konkatedry w Żywcu 30 maja 1992. Następnym etapem w ramach tworzenia organizacji diecezji bielsko-żywieckiej było mianowanie przez ordynariusza, pracowników kurii, która została ukonstytuowana przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Obszar, ludność

Diecezja, administracyjnie należąca do metropolii krakowskiej, podzielona jest na 22 dekanaty, które razem liczą 210 parafii. Patronami diecezji są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Kanty i św. Jan Sarkander. Na jej terenie, obejmującym powierzchnię ok. 3 tys. km kw. mieszka ok. 805 tys. mieszkańców, w tym ok. 721 tys. katolików; inne wyznania ok. 80 tys.

Zarząd diecezji

Pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji został ks. Tadeusz Rakoczy, który sakrę biskupią przyjął 26 kwietnia 1992. Biskupem pomocniczym papież mianował bpa Janusza Zimniaka z Katowic.

22 października 2011 biskupem pomocniczym został ustanowiony ks. dr Piotr Greger, który sakrę biskupią przyjął w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej – 27 listopada 2011. W dniu 16 listopada 2013 biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy przeszedł na emeryturę a nowym ordynariuszem został ks. prof. dr hab. Roman Pindel, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 2014 w bielskiej katedrze.

Bibliografia

Informacje dotyczące Śląska Cieszyńskiego, który został wydzielony z diecezji katowickiej i włączony do nowo tworzonej diecezji bielsko-zywieckiej, WD 1992, nr 3, poz. 38, s. 119-122; Za: [1]