Wodarczyk Adam

Z e-ncyklopedia

Wodarczyk Adam (1968-), biskup pomocniczy w archidiecezji katowickiej

Wodarczyk adam GN.jpg

Urodził się 3 stycznia 1968 w Tarnowskich Górach, w rodzinie Henryka i Łucji z d. Cichy. Naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnowskich Górach ukończył w 1988 roku. W latach 1988-1994 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994. Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (1994-1998), a okazyjnie pomagał w parafiach: św. Jana Nepomucena w Bytomiu (1998-2005) i św. Józefa w Chorzowie (2006-2009).

W Ruchu Światło-Życie jest od 1982 roku, przeszedł formację podstawową. Od 1985 roku był odpowiedzialnym za Rejonową Diakonię Ewangelizacji w Tarnowskich Górach. W 1987 roku przyjął błogosławieństwo na animatora Ruchu podczas COM w Krościenku. W latach 1986-89 współpracował z ówczesną Centralną Diakonią Ewangelizacji. W latach 1991-1994 był odpowiedzialny za seminaryjną wspólnotę Ruchu w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W latach 1988-2005 posługiwał jako animator liturgiczny, a później jako moderator podczas ONŻ trzeciego stopnia w Krakowie. Podczas COM w 1994 roku wstąpił do Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi. W latach 1993-1995 uczestniczył w pracach Nadzwyczajnej Kongregacji Ruchu Światło-Życie w zespole do spraw ewangelizacji. W 1994 roku był delegatem Ruchu Światło-Życie podczas I Kongresu Ruchów w Warszawie w zespole ds. ewangelizacji. W latach 1994-1998 był moderatorem rejonowym Ruchu w Chorzowie i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji archidiecezji katowickiej. W latach 1994-1998 studiował w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie, nazywanej kiedyś Szkołą Moderatora. W 1997 roku przyjął błogosławieństwo do diakonii ewangelizacji podczas COM w Krościenku. W latach 1998-2000 był moderatorem Wspólnoty Akademickiej Ruchu Światło-Życie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku akademickim 2001/2002 był moderatorem diakonii ewangelizacji Ruchu Światło-Życie na KUL.

W latach 1994-1998 studiował w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, uwieńczone licencjatem z teologii pastoralnej, specjalność liturgika (pr. pt. Ks. Franciszek Blachnicki - życie i działalność w latach 1921-1961); w latach 1998-2000 - stacjonarne studia doktoranckie z liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej; w latach 1999-2003 odbył studia licencjacko-doktoranckie z teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej; w 2000 roku zdobył stopień licencjata - z teologii pastoralnej, specjalność teologia praktyczna. W latach 2000-2001 ukończył Studium dla Postulatorów przy Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obronił pracę doktorską nt. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) - życie i działalność (promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor).

13 grudnia 2014 roku została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego w archidiecezji katowickiej. Konsekracja odbyła się 6 stycznia 2015.

Na 379 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w dniach 7 - 9 czerwca 2018 został wybrany Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich.

Dorobek naukowy

Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) - życie i działalność, Katowice 2008; publikował artykuły, [w:] Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych, Rocznikach Naukowych Wyższej Szkoły Studiów Społecznych, Anamnesis oraz w publikacjach zbiorowych, m.in. [w:] "Słowniku biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i X wieku", Katowice 1996; "Górny Śląsk na przełomie wieków", Katowice-Piekary Śl. 2002; "50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II", Lublin 2009; "Kościół naszym domem, Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2011/2012", Poznań 2011 oraz Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, Katowice 2011

Pełnione funkcje

  • Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (od 2001 roku)
  • Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie (2007-2015)
  • Audytor Rady ds. Spraw Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski (od 2007 roku)
  • Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (2008-2012)
  • Członek Rady ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski (od 2011 roku)

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; Foto: Archiwum "Gościa Niedzielnego"; [1].