Tomczak Henryk

Z e-ncyklopedia

Tomczak Henryk (1938-2001), proboszcz w Ćwiklicach

Tomczak Henryk.jpg
Tomczak grob.jpg

Urodził się 16 kwietnia 1938 w Kwilczu w Wielkopolsce w rodzinie Wincentego, leśniczego, i Marii z d. Szkudlarek. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Sieroszewicach k. Ostrowa Wlkp., Baranowicach k. Żor i Orzeszu. W 1952 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Katowicach. Po zdaniu matury w 1956 roku, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa H. Bednorza 25 czerwca 1961 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po zastępstwach wakacyjnych w parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu i parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach był wikariuszem w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (do 1963 roku), św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1963-1965), św. Jadwigi w Szopienicach (od 31 sierpnia 1965), Dobrego Pasterza w Istebnej (od 30 sierpnia 1968; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1970-1974). Od 31 sierpnia 1974 duszpasterzował w parafii św. Marcina w Ćwiklicach, a od 5 marca 1976 jako proboszcz.

Przeprowadził gruntowny remont zabytkowego drewnianego kościoła, odnowiony został XV wieczny tryptyk i XVIII polichromia. Wybudował dom katechetyczny, w którym odbywały się przez okres wakacji letnich i zimowych rekolekcje dla Dzieci Maryi z naszej diecezji. 22 listopada 1984 został wybrany na wicedziekana dekanatu Miedźna. Od 8 sierpnia 1995 był dziekanem tego dekanatu. Zmarł 15 marca 2001 w szpitalu w Ochojcu. Pochowany został 18 marca 2001 w Ćwiklicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Tomczaka; Schematyzm (1965-2001); J. Krętosz, Nekrolog, WA 2001, nr 5, s. 270-274.