Parafia św. Brata Alberta w Kamieniu

Z e-ncyklopedia
Chmielowski Albert2.jpg
Kamien Alberta 1.jpg

Historia

Miejscowość prawdopodobnie powstała już w średniowieczu. W XV wieku Kamień stanowił własność rycerza Mikulczyna, następnie zaś znalazł się w strukturach rybnickiego państwa stanowego. Na przełomie XIX i XX wieku zostały tutaj założone dwa folwarki - "Spendlowiec" i "Dwór Eigerta".

Od momentu powstania Kamień należał do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W 1925 roku miejscowość została przyłączona do nowo powstałej wspólnoty w Książenicach. Jako parafia tymczasowa Kamień został wyodrębniony w latach 80. XX wieku. Erygowanie nowej wspólnoty, przy istniejącej tu już kaplicy w domu katechetycznym, nastąpiło 16 października 1989. 1 listopada tegoż roku bp Gerard Bernacki poświęcił ołtarz oraz obraz św. Brata Alberta, patrona parafii. Kilka miesięcy później - w czerwcu 1990 roku - parafia uzyskała zezwolenie na budowę kościoła. Przy czym materiały budowlane gromadzone były tu już od stycznia. Autorem projektu został inż. Antoni Czernow z Tychów.

Budowa kościoła

Prace budowlane rozpoczęto 26 lipca 1990. Rok później - w stanie surowym - gotowe były już mury kościoła i probostwa. W tym też czasie, dekretem z 1 lipca 1991 Kamień jako samodzielna parafia uzyskał osobowość prawną. W 1992 roku budynek kościoła został nakryty dachem, zamontowano też okna. We wrześniu tegoż roku ukończono prace związane ze stawianiem wieży. Rok później zewnętrzne ściany kościoła zostały otynkowane, a sufit kościoła ozdobiła drewniana boazeria. 10 października 1993 w jeden z filarów wmurowano kamień węgielny, poświęcony w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Równie podniosłą uroczystość parafia obchodziła pół roku później. 15 marca 1994 zostały poświęcone trzy dzwony noszące imiona: św. Józef, święci Jan i Paweł, święci Barbara i Florian. Kościół 3 września 1994 poświęcił abp Damian Zimoń. W uroczystości uczestniczyło ponad 40 duchownych i 4 tys. wiernych.

W 2000 roku oddano do użytku kaplicę przedpogrzebową, architektonicznie połączoną z domem katechetycznym. 25 kwietnia 2006 abp Damian Zimoń poświęcił sprowadzone z Niemiec organy piszczałkowe. Dumę parafii stanowią ogrody przykościelne z licznymi figurami świętych. 2 września 2012 miała miejsce uroczystość, podczas której do kościoła zostały wprowadzone relikwie - wtedy jeszcze - bł. Jana Pawła II, dziś już świętego.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

WD 1991, nr 10, s. 363; M. Szołtysek, Dzielnice Rybnika, Rybnik 1997; A. Żukowski, A. Gudzik, Szlakami Zielonego Śląska 1, Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 171-172; M. Sarapkiewicz, Młoda parafia, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 39 (307), s. 16; www.rybnik-kamien.katowice.opoka.org.pl [odczyt 14.08.2012].