Apostolstwo Dobrej Śmierci

Z e-ncyklopedia
Maria Bolesna Wien.jpg

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X 22 lipca 1908. Centrum Stowarzyszenia znajduje się we Francji w miejscowości Tinchebray. Na mocy dekretu kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, została utworzona filia tego Stowarzyszenia w najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce, w Górce Klasztornej w województwie pilskim (obecnie wielkopolskim).

Jest zrzeszeniem modlitewnym, które poprzez modlitwy i ofiary pragnie wyjednać - dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć. Istnieją trzy stopnie przynależności do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Pierwszy stopień oznacza wpisanie do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Drugi i trzeci stopień związany jest z zobowiązaniem się do odmawiania modlitw i codziennego rachunku sumienia. Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa. Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Dobrze żyć - to wiele, dobrze umrzeć - to wszystko.

W Polsce pierwsze wspólnoty powstały na Śląsku i w Małopolsce w 1908 roku. Drugi okres rozwoju przypada na lata 80. ubiegłego wieku. W 1981 roku ks. Jan Czekała, Misjonarz Świętej Rodziny, wpisał się do działającego we Francji Apostolstwa. W 1987 roku utworzył jego filię przy sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej i od tego czasu Jego współbracia opiekują się dziełem w całym kraju.

Lekarz - Halina Zapotoczny widząc nagłe i niespodziewane wypadki śmiertelne w kopalniach bytomskich postanowiła przygotować swoich pacjentów na spotkanie ze śmiercią. Za zgodą ks. Pawła Krawczyka, ówczesnego proboszcza, w listopadzie 1988 roku powstało Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w parafii Świętej Rodziny w Bobrku. Od listopada 1995 roku przy parafii Świętej Rodziny w Bobrku, działa Ośrodek Apostolstwa Dobrej Śmierci Regionu Śląska dla 120 zelatorów, działających w Metropolii Górnośląskiej i na Śląsku Cieszyńskim.

W archidiecezji katowickiej w 34 parafiach działają wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Co roku pielgrzymują do Turzy Śląskiej. Prężne grupy działają w parafiach: Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Józefowiec, Murcki, Radzionków.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM