Ficek Feliks

Z e-ncyklopedia

Ficek Feliks (1891-1960)

Urodził się 29 stycznia 1891 w Pszczynie w rodzinie Jana i Elżbiety z d. Szudy. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w gimnazjum w Pszczynie i w Głubczycach. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił mu dalszą edukację, a on sam został wcielony do wojska pruskiego. Od 1916 roku był uczniem Gimnazjum im. św. Macieja we Wrocławiu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1923 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1924 roku w kościele św. Barbary w Krakowie z rąk bpa A. Nowaka.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Tychach, św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu, św. Wawrzyńca w Wirku , św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich, św. Józefa w Józefowcu i św. Pawła w Nowym Bytomiu. W latach 1932-33 był kapelanem w klasztorze Ojców Bonifratrów w Cieszynie. Następnie jako komorant zamieszkał najpierw na terenie parafii MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, a potem na terenie parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Tam też spędził cały okres okupacji hitlerowskiej i pierwsze lata powojenne. Następnie mieszkał kolejno na terenie parafii: Narodzenia NMP w Pszowie, św. Klemensa w Miedźnej i św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju. Zmarł 27 czerwca 1960 w Goczałkowicach Zdroju. Został pochowany w Pszczynie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Feliksa Ficka; Schematyzm 1924-1970; WD 1926, nr 8, s. 53; 1928, nr 7, s. 50; 1929, nr 3, s. 31; 1929, nr 8, s. 78; 1931, nr 4, s. 48; 1960, nr 11-12, s. 272; Myszor, Historia diecezji, s. 333; Olszar, Duchowieństwo, s. 293.