Parafia św. Józefa Robotnika w Józefowcu

Z e-ncyklopedia
Jozefowiec11.jpg
Jozefowiec61.jpg

Historia kościoła i parafii

Początków parafii Józefowiec należy szukać w pierwszej połowie XIX wieku. Wtedy to, w 1821 roku, ks. Józef Beder proboszcz chorzowski w latach 1817-1855, zwrócił się do Franciszka Józefa, księcia Hohenlohe z prośbą o sprzedaż terenów w pobliżu Bytkowa. W 1826 roku założył osadę nazwaną od jego imienia Józefowcem (Józefatem). Licząca 145 osób (30 chałup i oberża) wieś należała wraz z sąsiednim Dębem do parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, odległej o prawie milę. W 1845 roku liczba mieszkańców zwiększyła się do 312, a w 1865 już do 598. W 1873 roku mieszkało w niej 1000 osób. Wreszcie w niedzielę 28 lutego 1875, ks. L. Markiefka z Bogucic poświęcił nowy kościółek w Dębie. Był on dziełem biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera, który osobiście podarował na jego budowę 15 tys. marek. Nabożeństwa odprawiali tam duchowni z Chorzowa.

Tymczasem ludność Dębu i Józefowca wraz z Bederowcem, hutą Agnieszki i hutą Baildona wzrosła do blisko 6500 osób. Łącznie parafia w Chorzowie liczyła blisko 10 tys. osób. 18 sierpnia 1894 biskup wrocławski Georg Kopp wydał dekret informujący o ustanowieniu parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie oraz przydzielił ją do dekanatu mysłowickiego. Miały do niej należeć również kolonie: Agnieszki, Huta Baildon, Bederowiec i Józefowiec. Pierwszym proboszczem nowej parafii (i duszpasterzem dla mieszkańców Józefowca) został mianowany ks. Maksymilian Krocker.

Starania mieszkańców Józefowca o utworzenie w ich osadzie odrębnej parafii ukoronowane zostały zgodą na budowę, uzyskaną od ks. Oskara Schuberta, który był wtedy proboszczem liczącej już 15 tys. mieszkańców parafii. Tymczasowy kościół został poświęcony 27 maja 1920 przez ks. Józefa Kubisa, proboszcza z Załęża i dziekana mysłowickiego. Kościół powstał z dawnych baraków według projektu architekta i budowniczego Gustawa Kuczki z Katowic. Nadzór nad budową sprawował architekt Karol Korthals z Dębu. Początkowo nabożeństwa odprawiali księża delegowani z parafii w Dębie: Oskar Schubert, Stanisław Hytrek, Michał Rossol i Wilhelm Schampera.

Ks. Paweł Michatz rozpoczął budowę kościoła wiosną 1935 roku. Kamień węgielny został poświęcony 6 października 1935 przez bpa Teofila Bromboszcza. Kościół w stylu neobarokowym, ze schronem przeciwgazowym w podziemiach, zaprojektowany został przez architekta Jana Kapołkę, budową kierował Karol Przybyła.

Cmentarz

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Józefowiec, RAA 1925, nr 28, s. 151; Gazetka Parafialna: „Przystanek Józefowiec; „60 lat poświęcenia kościoła św. Józefa Robotnika w parafii Józefowiec” [b.m.r.w.]; Sz. Babuchowski, Ludzie mają tu serce. Parafia św. Józefa Robotnika w Katowicach Józefowcu, GN 2004, nr 48, (dodatek katowicki), s. 8.