Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu

Z e-ncyklopedia
Kamien1.jpg

Historia

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu jest najstarszą wspólnotą w dekanacie Piekary Śląskie. Początkowo wieś Kamień należała do Bytomia. W parafialnym spisie kościołów Długosza miejscowy kościół widniał jako obiekt murowany. Kościół mógł pomieścić nawet 400 osób, miał bowiem 25 m długości i 12 m szerokości. Parafia w Kamieniu została erygowana 4 października 1277 przez bpa krakowskiego Pawła z Przemiankowa, a 6 października 1277 ten sam hierarcha konsekrował kościół. Pierwszy z kościołów został ufundowany przez rycerza herbu Oksza, który był ojcem bpa Nankera, biskupa krakowskiego (1320-1326) i wrocławskiego (1326-1341).

Kościół nie zmieniał się i służył miejscowym parafianom przez ponad 620 lat. Dopiero pod koniec XIX wieku - w 1891 roku - gdy parafię w Kamieniu objął pochodzący z Bierunia ks. Józef Kruppa podjęto decyzję o budowie nowego kościoła. Projekt kościoła opracował Ludwig Schneider, architekt z Gliwic. Fundamenty zaczęto kopać 1 marca 1898, a 19 maja 1899 - w święto Wniebowstąpienia Pańskiego - został poświęcony kamień węgielny. Jeszcze w tym samym roku kościół nakryto dachem. W ciągu kolejnego roku postawiono wieżę i wykonano sklepienie. 30 listopada 1899; na polecenie kard. Georga Koppa, kościół poświęcił ks. dziekan Józef Koniecko z pobliskiego Radzionkowa. Kościół ma 41 m długości, 18 szerokości, 13 wysokości; szerokość transeptu wynosi 23,5 m; wysokość kopuły 15 m, a wieży 70. Uroczystej konsekracji 10 czerwca 1904 dokonał bp wrocławski kard. Georg Kopp. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. męczenników Feliksa i Rewokaty. W 1917 roku, za sprawą ks. Kruppy zostały odłączone od Kamienia Brzeziny, gdzie wymieniony duchowny od 1913 roku budował nowy kościół.

W XX wieku kościół ucierpiał z powodu szkód górniczych, przez co musiał być często odnawiany i odmalowywany. W 1993 roku w kościele ustawiono ołtarz soborowy, sedilia i ambonkę oraz założono ogrzewanie podłogowe. Do wykonania prezbiterium wykorzystano piaskowiec, zaś posadzki zrobiono z marmuru. Renowacji poddano także zakrystię, ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, drzwi oraz ławki w kościele; odnowiono probostwo i cmentarz. Pierwotny stan został przywrócony w 2001 roku.

W historii parafii zapisało się 29 proboszczów i 55 wikarych. Ze wspólnoty pochodzi wielu kapłanów oraz sióstr zakonnych. Obecnie parafia liczy ok. 12 tys. wiernych.

Pismo parafialne

Posłuchaj o parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1929, nr 9, s. 82-83; B. Meler, Monografia parafii św. Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu w latach 1899-1979, Katowice 1982, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; A. Żydek, Parafia Kamień matką piekarskiego Kościoła, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śl. 2002, s. 221-225; L. Październiok, Dzieje parafii Kamień w okresie przynależności do diecezji krakowskiej (1277-1821), Kraków 1954; L. Musioł, Kamień-Brzozowice. Z dziejów gminy, kościoła, parafii, b.m.w. 1965; D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) w przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 202. Foto: [1], strona internetowa parafii Kamień.