Andres Jan

Z e-ncyklopedia

Andres Jan (1938-2024), proboszcz w Żorach

Andres Jan.jpg

Urodził się 1 listopada 1938 w Chorzowie w rodzinie Józefa i Franciszki z d. Czardybon. Pochodził z parafii św. Józefa w Załężu. Jego ojciec pracował na kopalni Kleofas, matka zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. Miał starszą siostrę i dwóch starszych braci. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej nr 24 im. Ignacego Mościckiego w Załężu, w 1952 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Stalinogrodzie (wtedy tak nazywały się Katowice). Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracował w zespole soborowym. Pracę naukową napisał z historii Kościoła w Polsce na temat: Fundusz wolnych kuksów a budownictwo kościołów na Górnym Śląsku. Święcenia diakonatu przyjął 8 kwietnia 1962 w seminarium w Krakowie z rąk bpa Juliusza Bieńka, a święceń kapłańskich 24 czerwca 1962 udzielił mu ówczesny bp koadiutor Herbert Bednorz. Po święceniach posługiwał w parafii św. Józefa w Załężu od 2 lipca do 4 sierpnia 1962 w charakterze wikariusza parafialnego, a od 5 sierpnia do 31 sierpnia 1962 zastępował ks. dra Sobańskiego, rektora kaplicy cmentarnej w Załężu. Jednocześnie zastępował też doraźnie kapelana w szpitalu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Pierwszą jego stałą placówką duszpasterską była parafia św. Józefa Robotnika w Józefowcu (1962-1965), następnymi miejscami posługi wikariuszowskiej były parafie: św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach (1965-1968), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (1968-1971), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich (1971-1975) oraz św. Mikołaja w Lublińcu (1975-80). Wiele razy prowadził letnie rekolekcje Ruchu Światło-Życie. W 1980 roku został mianowany najpierw wikariuszem-ekonomem parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu, a około dwa miesiące później bp Herbert Bednorz mianował go proboszczem tejże parafii. Po czterech latach, w czerwcu 1984 roku został zamianowany administratorem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach. Kwartał później otrzymał dekret mianujący go proboszczem żorskiej parafii na kolejne 20 lat. Tam kontynuował rozpoczętą już budowę kościoła oraz zaplecza parafialnego. Dla tego dzieła poświęcił wiele własnych sił, ale też środków finansowych. Od 1995 roku był duszpasterzem górników w Archidiecezji Katowickiej, a od 1997 roku Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W 2004 roku osiągnął wiek emerytalny i z dniem 1 sierpnia 2004 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. W 2006 roku poprosił bpa Damiana Zimonia o zgodę na pracę w Szwajcarii w diecezji Sion. Posługiwał tam duszpastersko przez 13 lat. W 2019 roku ponownie zamieszkał w Domu Księży Emerytów. Zmarł 24 stycznia 2024. Msza św. eksportacyjna odbyła się 31 stycznia 2024 w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach, a 1 lutego 2024 Msza św. pogrzebowa w parafii św. Józefa w Załężu.

Bibliografia

Gość Niedzielny (katowicki), 25.01.2024