Parafia św. Brata Alberta w Żorach Kleszczówce

Z e-ncyklopedia

Żory są jednym z najstarszych miast Śląska, a także i Polski – prawa miasta nadano im w XIII wieku. 25 lutego 1272 książę opolski Władysław wydał w Raciborzu dokument nadający rycerzowi Chwaliszowi wieś Ściernie na ziemi pszczyńskiej, w zamian za odstąpienie rycerskiej wsi Żory. Przez ponad 700 lat Żory były zależne od różnych monarchii i państw. Początkowo były własnością książąt górnośląskich z rodu Piastów. Później razem ze swoim władcą, księciem Przemysławem, stały się lennikiem króla czeskiego i przeszły w ręce Przemyślidów. W XIV i XV wieku miasto było oblegane przez wojska polskie, husyckie i węgierskie. Następnie przeszło na 20 lat w ręce Hohenzollernów. W kolejnych latach Żory znajdowały się pod panowaniem Habsburgów. W 1922 roku leżały w granicach Polski i stały się częścią autonomicznego województwa śląskiego. W październiku 1939 roku zostały wcielone do III Rzeszy. Sześć lat później (w marcu 1945 roku) Żory zostały wyzwolone przez wojska sowieckie. Od tego momentu zaczęła się systematyczna i długotrwała odbudowa miasta. Obecnie miasto liczy ok. 62 tys. mieszkańców i ma prawa powiatu. Żory składają się z szesnastu dzielnic (w tym siedem osiedli). Oprócz kościołów rzymskokatolickich, w mieście znajdują się również kościoły protestanckie oraz Świadkowie Jehowy. Miasto stale się rozwija, powstają nowe miejsca pracy dla mieszkańców Żor oraz miast okolicznych, regularnie odnawiane są kamienice, remontowane drogi. Główną parafią miasta Żory jest parafia Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, usytuowana w centrum miasta. W związku z coraz większą rozbudową miasta, regularnie powstawały w poszczególnych dzielnicach nowe parafie. Jedną z nich jest najnowsza żorska parafia św. Brata Alberta.

Budowa nowego kościoła

Kleszczowka1.jpg
Kleszczowka2.jpg

Starania o budowę nowego kościoła parafialnego w Żorach – usytuowanego w dzielnicy Kleszczówka – rozpoczęto w 1996 roku z inicjatywy ks. dziekana Jana Szewczyka. 17 września 1997 uzyskano zgodę na budowę, a prace budowlane rozpoczęto pod koniec tego samego miesiąca. Projekt architektoniczny wykonał mgr inż. Piotr Gawliczek, konstrukcję opracował mgr inż. Witold Chmura. Mgr inż. Roman Wojtas został pierwszym kierownikiem budowy, którego obowiązki, w skutek zamiany, przejął inż. Ryszard Repetowski. Prace budowlane rozpoczęto od probostwa i zaplecza, a następnie rozpoczęto budowę kościoła. Pod koniec 1998 roku ukończono w stanie surowym prace nad probostwem. W 1999 roku została wykonana konstrukcja dachowa kościoła, dach pokryto dachówką, wstawiono okna i drzwi oraz wykonano instalację elektryczną. Kościół wraz z probostwem w stanie surowym został ukończony w grudniu 1999 roku. Za zgodą abpa Damiana Zimonia Mszę św. sprawowano po raz pierwszy w Pasterkę 25 grudnia 1999.

Abp Damian Zimoń erygował parafię św. Brata Alberta w Żorach Kleszczówce 5 lutego 2000.

Parafia św. Brata Alberta jest jedną z mniejszych parafii w Żorach. 21 kwietnia 2004 abp Damian Zimoń konsekrował kościół. Od czasu poświęcenia kościoła, uzupełniono w nim m.in.: stacje Drogi Krzyżowej, witraże we wszystkich oknach, przedstawiające postacie Świętych, krzyż w prezbiterium. W kwietniu 2009 roku odmalowano prezbiterium oraz odnowiono boczne ołtarze. Z inicjatywy proboszcza, w 2007 roku rozpoczęto budowę domu parafialnego.

Aktualnie Kleszczówka liczy 3186 mieszkańców, w tym 3084 katolików. W parafii tej istnieje wiele grup parafialnych, takich jak: Akcja Katolicka, Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Apostolstwo Zdrowia, Chór „Canticum Novum”, Dzieci Maryi, Equipes Notre-Dame, Oaza, Schola chłopięca, Służba Ołtarza, Żywy Różaniec. Obecnie o muzykę liturgiczną troszczą się organiści: Paweł Rasek, Katarzyna Maszudzińska, Ewa Dyrda, a wcześniej także Tomasz Świercz.

Patrz również:

Proboszczowie

Bibliografia

Kronika parafii pw. Św. Brata Alberta; B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2009, Katowice 2009; D. Zimoń, Dekret przekształcenia Tymczasowej Parafii Świętego Brata Alberta w Kleszczówce, WA 2004, nr 7-8, s. 310; W. Hudek, Historia parafii św. Brata Alberta na Kleszczówce, WA 2004, nr 4, s. 152-154.