Diepenbrock Melchior

Z e-ncyklopedia

Diepenbrock Melchior von (1798-1853), biskup wrocławski, kardynał

bp M. Diepenbrock
Michael Sailer

Urodził się 9 stycznia 1798, w patrycjuszowskiej rodzinie w Bocholt w Westfalii. Od wczesnych lat młodzieńczych pozostawał pod wpływem wielkiego teologa, od 1829 roku - bpa Regensburga - Michaela Sailera. Pod jego wpływem wstąpił do seminarium duchownego. 27 grudnia 1823 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1824-1832, był sekretarzem bpa Sailera. W 1835 roku mianowany dziekanem przy katedrze w Regensburgu, w 1842 roku - wikariuszem generalnym, a 15 stycznia 1845, po śmierci bpa J. Knauera, otrzymał nominację na księcia - biskupa wrocławskiego. Święcenia biskupie przyjął 21 kwietnia 1845. Na konsystorzu 30 września 1850, papież Pius IX, wyniósł go do godności kardynalskiej.

Kard. Melchior von Diepenbrock rządził stosunkowo krótko, bo niespełna 10 lat, lecz ta niespełna 10-letnia posługa zmieniła zasadniczo życie Kościoła na Śląsku. Był wybitnym biskupem, najlepszym, jakiego otrzymała diecezja wrocławska w XIX wieku. Być może miał ułatwione zadanie, ponieważ przyszło mu żyć w czasach sprzyjających zmianom i reformom (Wiosna Ludów). Zmarł 19 stycznia 1853.

Bibliografia

Melchior Diepenbrock, Hirtenbriefe, Münster 1853: R. Adamski, Briefe des Kardinals Melchior von Diepenbrock an Christoph von Schmid, ASKG 4(1939), s. 279-285; H. Jedin, Von Sedlnitzky zu Diepenbrock. Briefe von Ignaz Ritter an Augustin Theiner von 1841-bis 1847, ASKG Bd. 29 (1971), s. 173-204; R. Wolny, Briefe des Fürstbischofs Melchior von Diepenbrock an Fürst Felix Lichnowskz, AKSG 56 (1998) s. 149-172; [Förster Heinrich], Cardinal und Fürstbischof Melchior von Diepenbrock, von seinem Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle, Breslau 1859; Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku. Red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000; M. Pater, Diepenbrock Melchior (hasło), w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 83-85; E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Homer Górnośląski i poeta walki kulturnej, RTPNŚ t. II z 1930, s. 50-51.

Cd.:

Book.png

czytaj: ks. Jan Alojzy Ficek |Powrót do spisu treści