Herzog Robert

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Herzog Robert (1823-1886), biskup wrocławski

Biskup Robert Herzog

Wybór następcy bpa Förstera przypadł na schyłek otwartej walki z Kościołem katolickim w Prusach. Po śmierci Förstera kapituła wybrała wikariuszem kapitulnym sufragana wrocławskiego Hermanna Gleicha. W oczach władz pruskich sufragan wrocławski uchodził za ultramontanistę i polonofila, zbyt mało zaangażowanego w germanizację polskich katolików na Śląsku, co wystarczało by stracić szanse na biskupstwo. Lista kandydatów do stolicy biskupiej ulegała kilkakrotnej modyfikacji; 23 listopada 1881 znaleźli się na niej bp Hermann Gleich (sufragan wrocławski), ks.dr Franz Lorinser z Berlina, ks. Mousang z Moguncji, bp Leonrod z Eichstätt, biskup polowy z Wiednia Gruscha, prałat książę Edmund Radziwiłł i ks. Robert Herzog. Wszystkie kandydatury poza Herzogiem posiadały w oczach władz pruskich jakieś wady. Przez jakiś czas była brana pod uwagę nawet kandydatura biskupa Gleicha ale władze pruskie uznały, że w jego przypadku kontrowersje wokół jego poglądów są zbyt poważne i dlatego jedynym niekwestionowanym człowiekiem został proboszcz kościoła św. Jadwigi w Berlinie ks. Robert Herzog.

Kapituła zwróciła się więc z petycją do Stolicy Apostolskiej, rezygnując ze swoich uprawnień wyborczych o zajęcie stanowiska. W odpowiedzi papież zamianował kandydata, którego życzył sobie rząd pruski – czyli Roberta Herzoga. Paradoksem było to, że rząd pruski - przy okazji poprzednich wyborów - usiłował wyłączyć wszelkimi sposobami kurię rzymską z wpływu na przebieg wyborów, natomiast przy okazji wyborów w 1881 roku Stolica Apostolska stała się jego nieoczekiwanym sojusznikiem. Rządy biskupa Herzoga nie trwały zbyt długo, zmarł bowiem 26 grudnia 1886.

Bibliografia

M. Pater, Herzog Robert Franciszek Józef (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 132-133.


Cd:

Book.png

czytaj: Kopp Georg | Powrót do spisu treści