Augustin Karl

Z e-ncyklopedia

Augustin Karol (1847-1919), sufragan wrocławski

Augustin Karol.jpg

Urodził się 1 listopada 1847 w Olbrachcicach. Brał udział, jako żołnierz pruski, w wojnie niemiecko-francuskiej (1870). Po studiach teologicznych i otrzymaniu święceń (17 IV 1874) pełnił funkcje: sekretarza kapituły katedralnej, radcy konsystorza i kanonika wrocławskiego (1 XII 1911); był również duszpasterzem sióstr zakonnych. 10 marca 1910 został mianowany biskupem tytularnym Diocaesarea i sufraganem wrocławskim. Sakrę biskupią przyjął 15 kwietnia 1910. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczony za udział w wojnie 1870/1871. Zmarł 16 września 1919.

Bibliografia

Handbuch des Bistums Breslau fuer das Jahr 1912; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 13.