Gleich Hermann

Z e-ncyklopedia

Gleich Hermann (1815-1900), biskup sufragan wrocławski

Bp Hermann Gleich

Urodził się 10 września 1815 w Laskowicach, należących do powiatu wrocławskiego. Jego ojciec Franciszek, który był skarbnikiem dóbr hrabiowskich, zadbał o edukację syna, kierując go do Katolickiego Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. 30 września 1838 przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapelan w Namysłowie rozpoczął swoją działalność duszpasterską, w następnym roku był kapelanem w Opolu, a w 1842 roku został proboszczem w Tylowicach, w powiecie niemodlińskim. W 1851 roku bp Melchior Diepenbrock powierzył mu zarząd parafii opolskiej. Dzięki niemu w Opolu utworzono Zakład Sióstr Szkolnych i rozwinął działalność szpital św. Wojciecha. Przez wiele lat pozostawał tu na urzędzie książęco biskupiego komisarza. Następnie bp Heinrich Förster powołał go jako kanonika przy katedrze wrocławskiej. Po śmierci biskupa sufragana Adriana Włodarskiego (w roku 1875), mianowany został biskupem sufraganem i konsekrowany 21 września 1875 w Jaworniku przez bpa H. Förstera.

6 października 1875 wskutek kulturkampfu biskup Förster został pozbawiony przez władze świeckie urzędu biskupiego i zmuszony do ucieczki do Jawornika w Austrii, by uniknąć uwięzienia. Wtedy to biskup sufragan Gleich z pełnym poświęceniem zarządzał przez kilka lat diecezją. Po śmierci bpa Förstera w Jaworniku w 1881 roku, bp Gleich prowadził dalej zarząd diecezji jako wikariusz kapitulny. Biskup Robert Herzog powierzył mu godność wikariusza generalnego, a po śmierci bpa Herzoga (26 grudnia 1886) objął na nowo urząd wikariusza kapitulnego i zarazem na nowo zarząd diecezji.

W 1888 roku bp Gleich obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa i został wtedy zamianowany przez papieża asystentem tronu papieskiego i prałatem domowym, cesarz zaś udzielił mu order korony II klasy, a uniwersytet nadał mu tytuł doktora teologii. Dziesięć lat później, obchodząc diamentowy jubileusz kapłański, otrzymał od duchowieństwa górnośląskiego dar honorowy 3000 marek. Dar ten przeznaczył na nowy konwikt dla chłopców w Gliwicach, aby młodzieży górnośląskiej utorować drogę do wykształcenia i do stanu kapłańskiego. Mając 80 lat poprosił o zwolnienie go z urzędu wikariusza generalnego. Kardynał G. Kopp przychylił się do jego prośby 1 stycznia 1896, choć bp Gleich nadal wyjeżdżał z posługą bierzmowania i odbywał podróże wizytacyjne w diecezji. Zmarł 2 kwietnia 1900 we Wrocławiu i spoczął w podziemiach katedry wrocławskiej.

Bibliografia

Posłaniec Niedzielny 1900, nr 14