Aulock Karl

Z e-ncyklopedia

Aulock Karl Joseph (1771-1830), sufragan wrocławski

Urodził się 22 października 1771, pochodził z parafii Zdziechowice koło Gorzowa Śląskiego. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w 1795 roku. Jako wikariusz pracował w Wysokim Kościele - wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała. Ksiądz Aulock był również proboszczem w Wierzbięcicach na Dolnym Śląsku, koło Nysy. Pozostawał na urzędach: kanonika kapituły katedralnej we Wrocławiu i kolegiackiej w Głogowie, prokuratora szpitala św. Łazarza, magistra fabricae ecclesiae w katedrze i kolegiacie świętokrzyskiej, radcy wikariusza generalnego, a także sprawował urząd oficjała Sądu Duchownego we Wrocławiu. W 1826 roku został mianowany przez papieża Leona XII biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej i w tym samym roku przyjął sakrę biskupią. Otrzymał tytularną stolicę biskupią Marocco. Zmarł 3 maja 1830. Został pochowany w podziemiach katedry we Wrocławiu.

Bibliografia

Jujeczka S., Gerlic H., Könighaus W., Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650 – 1810/12, Wrocław 2014; Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, Warszawa 2000; Encyklopedia Wrocławia, pod red. Harasimowicza J., Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.