Widuch Henryk

Z e-ncyklopedia

Widuch Henryk OFM (1932-1994), imię zakonne Justyn, proboszcz w Panewnikach

Urodził się 8 kwietnia 1932 w Katowicach-Ochojcu. Był uczniem Gimnazjum św. Jacka w Katowicach, a następnie Niższego Seminarium Franciszkanów w Nysie. W 1949 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Nowicjat odbył w Kobylinie. Pierwszą profesję złożył 16 września 1950. Filozofię studiował w Opolu, natomiast teologię w Panewnikach. Profesję wieczystą złożył 15 września 1953. Święcenia kapłańskie przyjął 9 kwietnia 1955. Po święceniach do roku 1959 pracował w Rybniku. Następnie był misjonarzem ludowym w Poznaniu, po czym został przeniesiony do Opola. Przez pół roku prowadził w zastępstwie parafię w Zimnicach Wielkich. W 1961 roku wrócił do Panewnik, gdzie w 1965 roku został proboszczem przyklasztornej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP. Na tym urzędzie pozostawał aż do śmierci 11 grudnia 1994.

Odznaczał się wielką gorliwością duszpasterską. Zapoczątkował i rozpropagował nabożeństwa Drogi Krzyżowej na panewnickiej Kalwarii. Otaczał opieką chorych w dwóch szpitalach na terenie parafii. Był gorliwym spowiednikiem.

O. Justyn Widuch był dwukrotnie członkiem Rady Kapłańskiej archidiecezji katowickiej, należał także do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, był członkiem Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zakonie. Zajmował się również pracą naukowo-dydaktyczną. W 1984 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy pt. Ekumeniczny Patriarchat do Soboru Konstantynopolitańskiego (867-870) napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Edmunda Przekopa. Był wykładowcą prawa kanonicznego.

Pogrzeb odbył się 15 grudnia 1994 w Panewnikach przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i parafian. W pogrzebie uczestniczył bp Gerard Bernacki, który przewodniczył obrzędom oraz bp Janusz Zimniak. Homilię pogrzebową wygłosił prowincjał o. Damian Szojda. Kondolencje przesłał abp Damian Zimoń, który w tym czasie był za granicą.

O. Justyn Widuch spoczął w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1]