Zimniak Janusz

Z e-ncyklopedia

Zimniak Janusz (1933-), biskup pomocniczy diecezji katowickiej (1980-1992) i diecezji bielsko-żywieckiej (1992-2010)

Zimniak1.jpg

Urodził się 6 września 1933 w Tychach. Dwa lata później jego rodzina przeprowadziła się do Mysłowic. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach w 1951 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 9 września 1956 przyjął w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Sonika z Kielc.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Matki Bożej Szkaplerznej w Jejkowicach, Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, św. Pawła Apostoła w Pawłowie, w katolickiej stacji duszpasterskiej w Drutarni i Bruśku oraz w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Starym. W listopadzie 1966 roku bp katowicki powierzył mu funkcję wizytatora nauki religii oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży męskiej. W latach 1969-1972 odbył studia specjalistyczne w Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym "Lumen vitae" w Brukseli, afiliowanym do Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. Otrzymał tytuł licencjata na podstawie rozprawy na temat: Katecheza i jej język.

Po powrocie do kraju ponownie objął funkcję wizytatora nauki religii. Równocześnie prowadził wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na kursie katechetycznym w Katowicach. Pełnił funkcję sekretarza I Synodu Diecezji Katowickiej. W 1975 roku uczestniczył w pracach zespołu ekspertów przygotowujących Synod Prowincji Krakowskiej. Ponadto prowadził rekolekcje dla maturzystów oraz dni skupienia dla katechetek i nauczycieli. Od 1974 roku rozpoczął współpracę z redakcją "Gościa Niedzielnego" jako konsultant z dziedziny katechetyki.

W latach 1977-1979 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Napisał pracę pod kierunkiem ks. prof. M. Majewskiego na temat: Katecheza rodzinna w twórczości Pierre Ranweza. W 1979 roku objął funkcję wicerektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 2 września 1980 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i biskupem tytularnym Polignano. Konsekracja biskupa nominata odbyła się 4 listopada 1980 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego zawołaniem biskupim są słowa: Evangelizari et evangelizare - być ewangelizowanym i ewangelizować. 25 marca 1992 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej. 16 stycznia 2010 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi bpa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Bibliografia

S. Wyszyński, Powiadomienie ks. Janusza Zimniaka o powołaniu go do godności biskupiej, WD 1981, nr 7, s. 151; H. Bednorz, Powiadomienie diecezjan o terminie konsekracji biskupa Janusza Zimniaka, WD 1981, nr 7, s. 152; Testimonium konsekracji biskupa Janusza Zimniaka, WD 1981, nr 7, s. 152-153; Życiorys biskupa Janusza Zimniaka, WD 1981, nr 7, s. 153-154; K. R. Prokop, Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Warszawa 1998, s. 167-168; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 433-434.