Parafia Świętej Trójcy w Bytomiu

Z e-ncyklopedia
Bytom trojca1.jpg
Bytom trojca2.jpg
Bytom trojca3.jpg

Rozwój demograficzny Bytomia (w 1820 roku około 20 tysięcy mieszkańców; w 1900 roku - ponad 51 tysięcy) wymusił konieczność budowy nowego kościoła i podziału dotychczasowej parafii - Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obecny kościół pw. Trójcy Świętej powstał na obrzeżach miasta, na miejscu cmentarnej kapliczki pw. Św. Trójcy wybudowanej 1617 roku. W 1878 roku kaplica została zamknięta a w 1871 roku postanowiono, iż nowy kościół powstanie na miejscu rozebranej kaplicy.

Nowy kościół

Kościół wybudowano w latach 1883-1886. Autorem projektu jest Paweł Jackisch. Budową kierował mistrz murarski Albert Klehr. Prace przy budowie kościoła trwały trzy lata. Kościół wybudowano na planie krzyża łacińskiego jako budowlę orientowaną, bazylikową, trójnawową z transeptem i prezbiterium. Obiekt pokryty był łupkiem. Powstała budowla wzorowana na kościołach z okresu późnego, płomienistego gotyku. Jego dekoracyjna, rozbudowana bryła wykonana z czerwonej cegły i charakterystyczna strzelista wieża do dziś są ważnymi elementami panoramy miasta. Witraże w kościele wykonała firma Türcke&Schlein z Żytawy (Zittau w Saksonii), ołtarz główny - firma Buhl z Wrocławia a zamieszczony nad im obraz przedstawiający Świętą Trójcę namalował Joseph Fahnroth z Wrocławia. Organy z 40 głosami i trzema manuałami wykonał wrocławski mistrz Wilhelm.

20 czerwca 1886 sufragan wrocławski Hermann Gleich konsekrował kościół Św. Trójcy. Na pamiątkę starego kościółka cmentarnego hrabia Hugo I Henckel von Donnersmarck (1811-1890) ufundował rzeźbę przedstawiającą Ukrzyżowanie (obecnie z tyłu kościoła). 20 kwietnia 1888 dekretem biskupa wrocławskiego, kard. Georga Koppa powstała nowa parafia, która objęła zachodnią część miasta oraz Szombierki i Dąbrowę Miejską.

Równolegle z budową kościoła w 1881 roku wydano pozwolenie na wybudowanie, a następnie poświęcenie neogotyckiej kaplicy cmentarnej Mater Dolorosa. Kaplicę zaprojektował Hugon Heer, a ufundowała ją Julianna Garus z Rozbarku. W kaplicy znajduje się epitafium ks. Norberta Bonczyka.

W 1922 roku kościół został remontowany, malarz Otto Kowalewski z Katowic i mistrz malarski August Frankowitz z Bytomia wykonali nowe polichromie ścienne. Firma "Gebrüder Rieger" z Karniowa (d. Jägerndorf, cz. Krnov) odnowiła i wyremontowała organy. W 1936 roku w prezbiterium zamontowano nowe witraże.

W czasie II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony. W latach 1946-1963 trwał remont kościoła. Wymieniono ołtarze boczne. Powstała nowa polichromia, odnowiona i uzupełnionej przez Edwarda Czucha. Zniszczony podczas wojny obraz nad głównym ołtarzem z rzeźbami wrocławskiego artysty Buhla zastąpiony został nowym - pędzla Fahnrotha. Wmurowano dwa portale z piaskowca szydłowieckiego wykonane przez Aleksandra Bohursa.

W 1999 roku powstał nowy dom katechetyczny, poświęcony przez bpa gliwickiego Jana Wieczorka. Po zakończeniu remontu i malowania 15 czerwca 2003 kościół został rekonsekrowany.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Gazetka parafialna

Proboszczowie

Bibliografia

Strona internetowa parafii. Kalendarz Parafialny 1886-2011. 125 lat parafii Trójcy Świętej w Bytomiu.