Jackisch Paweł

Z e-ncyklopedia

Jackisch Paweł (Paul) (1825-1912), budowniczy kościołów

Jackisch Paul.jpg

Urodził się 17 czerwca 1825 w Opolu, w rodzinie mistrza murarskiego Augusta i Marianny z d. Schwarz. Paul Jackisch był mistrzem budowlanym i prawdopodobnie nie posiadał wykształcenia akademickiego. W 1864 roku został radnym miejskim w Bytomiu otrzymując również stanowisko kierownika komisji budowlanej przy bytomskiej radzie miejskiej. Funkcje w samorządzie pełnił do 1903 roku, kiedy to złożył urząd z powodu podeszłego wieku. Był także członkiem Zarządu Kościelnego w Bytomiu. W uznaniu zasług dla miasta otrzymał 8 maja 1890 tytuł „starszego miasta Bytomia”, a w 1895 roku został honorowym obywatelem Bytomia. Był kawalerem Orderu Korony IV klasy, Orderu Czerwonego Orła IV klasy oraz papieskiego Orderu Św. Grzegorza III klasy. Był nazywany „górnośląskim budowniczym kościołów”. Zmarł 27 listopada 1912 w Bytomiu i został pochowany na cmentarzu Mater Dolorosa.


Dzieła

Bibliografia

W. Krause, Grundriss eines Lexikons bildender Kuenstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien, Oppeln 1933, s. 54; P. Nadolski, Jackisch Paul (hasło), [w:] Bytomski Słownik Biograficzny, pod red. J. Drabiny, Bytom 2004, s. 101-102; B. Snoch, Górnośląski Leksykon Biograficzny. Suplement do wydania drugiego, Katowice 2006, s. 52; „Życie Bytomskie” 2009, nr 42.