Kowalewski Otto

Z e-ncyklopedia

Kowalewski Otto (+1939?)

stacje w Chełmie Śląskim
Siemianowice pw. Krzyża św.

Data i miejsce jego urodzenia nie są znane. Był niepospolitym malarzem, pracującym na Górnym Śląsku. Mieszkał w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej. Prawdopodobnie „śląski nazareńczyk” był uczniem Gebharda Fugla. Na dziś niemal całe jego życie jest owiane tajemnicą. Nie wiemy jakiego był wyznania, jakiej narodowości oraz jak i kiedy zmarł oraz gdzie został pochowany. Wiadomo, że pod koniec lat dwudziestych był członkiem Zarządu Cechu Malarzy i Lakierników w Katowicach. Z ilości prac sakralnych można wnioskować, iż w latach międzywojennych „istniała moda na Kowalewskiego”. Jeszcze w 1939 roku widniał w księdze adresowej Katowic.

Dzieła

Bibliografia

[1]; "Posłaniec Niedzielny" 1902, 13; 1908, nr 34; GN 1931, nr 24; „Gazeta Malarska. Miesięcznik poświęcony malarstwu dekoracyjnemu, lakiernictwu i pozłotnictwu’ 1928, nr 2; B. Szczech, Z dziejów kościółka św. Walentego w Woźnikach, Woźniki 2006, s. 5, 17; [2]; Szkoła Seraficka, Seria Nowa, 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, Katowice Panewniki 2008, ISSN 1898-7842.