Ostrowski Alojzy

Z e-ncyklopedia

Ostrowski Alojzy (1933-1999), proboszcz w Brzeziu n. Odrą

Ostrowski Alojzy.jpg

Urodził się 25 grudnia 1933 w Brzozowicach-Kamieniu, w rodzinie Pawła, hutnika, i Marii z d. Hatka. Po ukończeniu w 1948 roku szkoły podstawowej w Kamieniu, naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach, które ukończył 3 czerwca 1953 maturą. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 marca 1959 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w rodzinnych Brzozowicach-Kamieniu z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach kapłańskich pracował krótko na zastępstwie w parafii św. Franciszka w Wapienicy k. Bielska (1959; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie został ustanowiony wikariuszem w parafiach: Wszystkich Świętych w Pszczynie (1959-1960), Świętego Krzyża w Strzebiniu k. Lublińca (1960-1963), św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej (1963-1974), św. Michała Archanioła w Suchej Górze (1971-1974), Nawiedzenia NMP w Brzezince (1974-1978) i MB Nieustającej Pomocy w Maciejkowicach.

W 1978 roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego przedstawiając pracę pt. Schola liturgiczna w życiu parafialnym. 12 sierpnia 1978 został mianowany wikariuszem ekonomem, a następnie 15 września proboszczem w parafii św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą. Tam pracował aż do przejścia na emeryturę 31 maja 1996. Od 1992 roku zaczął odczuwać poważne kłopoty zdrowotne. W 1996 roku poprosił o przejście w stan spoczynku. Prośba został przyjęta i od 31 maja 1996 jako emeryt zamieszkał w rodzinnych Brzozowicach Kamieniu. Zmarł 9 września 1999 w szpitalu w Szarleju. Pogrzeb odbył się 11 września w Brzeziu n. Odrą, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Ostrowskiego; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1999, nr 11, s. 558-559; Schematyzm 1970-1995.