Parafia św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Z e-ncyklopedia

W protokole wizytacyjnym z 1679 roku znaleźć można informację, jakoby kościół w Brzeziu powstał w 1331 roku. Natomiast ze sprawozdania wizytacyjnyego z 1687 roku wynika, że kościół w Brzeziu pod wezwaniem św. Mateusza, Macieja i Katarzyny wybudowany został w 1340 roku i należały do niego, oprócz samego Brzezia, jeszcze Nieboczowy i Pogwizdów.

Brzezie należy faktycznie do bardzo starych osiedli, gdyż wraz z Nieboczowami dostarczało kolegiacie opolskiej dziesięcinę snopową. W pierwszych latach XIV wieku Brzezie i Nieboczowy przeszły na prawo niemieckie. W tym czasie musiała powstać parafia w Brzeziu. Potwierdza to spis świętopietrza z 1335 roku, w którym między parafiami dekanatu żorskiego umieszczone zostało „Birkindorf”. Brzezie musiało być rozbudowaną na szeroką skalę wsią, skoro płaciło jedną markę świętopietrza, znacznie więcej od wszystkich innych parafii w dekanacie żorskim.

W czasie reformacji kościół w Brzeziu utracił samodzielność na rzecz kościoła parafialnego w Pogrzebieniu. Stary kościół średniowieczny, który miał pochodzić z 1331 roku, zastąpiono w 1641 roku nowym drewnianym, który istniał do 1905 roku. W 1906 roku zbudowano dzisiejszy murowany kościół, według projektu J.F. Kuballi. Poświęcony został 4 listopada 1906 przez ks. Karola Riedla, proboszcza z Pogrzebienia. Wznowienie parafii w Brzeziu nastąpiło 1 lipca 1913.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej diecezji katowickiej do końca XV w., SSHT 2 (1969), s. 101-168; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 91; J. Cop, "Mile wspominam moją pracę w Brzeziu... Brzezie leży tak blisko mojej rodzinnej miejscowości". Ks. Abp Józef Feliks Gawlina, Brzezie nad Odrą 1997; M. Rzepka, Pracy trzeba szukać gdzie indziej. Parafia Świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą, GN 2004, nr 2, (dodatek katowicki), s. 28.