Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej

Z e-ncyklopedia
Gostyn PP1.jpg
Gostyn PP2.jpg

Pierwsze wzmianki o Gostyni pochodzą z XIII wieku. Wieś była zakładana dwa razy. Po 1474 roku Gostyń przestał istnieć, ponieważ został zniszczony przez swego pana – księcia rybnickiego – Wacława z rodu Przemyślidów. Ponowne osiedlenie się ludności na ziemiach gostyńskich nastąpiło w 1575 roku, po stu latach przerwy powstała po raz kolejny wieś Gostyń. Już w 1593 roku wymienia się, że Gostyń posiada swojego wójta, którym został Marcin Kurpas. Od tego momentu następuje ciągły rozwój wioski.

W XIX wieku pojawiła się pierwsza szkoła, a na terenie wsi istniało 50 domów mieszkalnych oraz powstała huta szkła i żelaza. Gostyń łącznie z Wyrami od 1991 roku stanowił samodzielną, samorządną jednostkę administracyjną. Wieś Gostyń od początku istnienia, aż do 1921 roku należała do kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowie , który skupiał wszystkie okoliczne wioski. Od 1921 roku mieszkańcy Gostyni należeli do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach.

W 1922 roku na gostyńskim cmentarzu została wybudowana kaplica cmentarna, natomiast w 1925 roku została erygowana parafia przy tej kaplicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. 18 sierpnia 1935 poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Gostyni, którego projekt wykonał architekt Jan Affa z Katowic. Budowniczym kościoła był ks. Piotr Pawełczyk . Kościół budowano niecałe cztery lata, a jego patronami zostali wybrani św. Apostołowie Piotr i Paweł. Już w maju 1939 roku w nowym kościele odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, również w tym samym miesiącu ks. Jan Janota z Wyrów dokonał poświęcenia dzwonów nowego kościoła.

2 lipca 1939 kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni został poświęcony przez ks. dra Karola Wilka, ówczesnego proboszcza parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Gdy parafią zarządzał ks. proboszcz Józef Żołdak w 1975 roku zostało wybudowane nowe probostwo wraz z salkami katechetycznymi. W latach 1981-1984 trwała modernizacja wnętrza kościoła, projekt sporządził artysta plastyk Paweł Wilczek z Katowic. Remont kościoła ukończono w 1999 roku.

W 1997 roku parafia zaczęła wydawać gazetkę parafialną: Głos Apostołów.

Na terenie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni znajduje się Pomnik Pamięci Żołnierzy Września z 1939 roku. Każdego roku we wrześniu obchodzone są przy tym pomniku uroczystości upamiętniające wydarzenia II wojny światowej.

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Gostyń, RAA 1925, nr 28, s. 151; Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1935, nr 6, s. 222; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 135-136.