Amrozy Teofil

Z e-ncyklopedia

Amrozy (Jamrozy) Teofil (1904-1981)

Urodził się 1 kwietnia 1904 w miejscowości Larysz k. Mysłowic. Rodzicami jego byli Franciszek Jamrozy – górnik i Zofia z d. Bołdys (ks. Teofil w 1966 roku zmienił swoje nazwisko na: Amrozy). Przez 6 lat uczęszczał do szkoły ludowej w Laryszu. W 1916 roku wstąpił do niemieckiego gimnazjum państwowego w Mysłowicach. Po przejęciu w 1922 roku Górnego Śląska przez Polskę, szkoła ta została spolonizowana. Egzamin dojrzałości zdał w 1924 roku. Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1929 w ówczesnym kościele katedralnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa Arkadiusza Lisieckiego.

Od 15 lipca 1929 był wikariuszem w Świętochłowicach. W listopadzie 1930 roku posłany został do Warszowic, aby pomagać choremu proboszczowi, a od początku grudnia tegoż roku, z takim samym poleceniem udał się do Dębieńska. W sierpniu 1931 roku rezydował na zastępstwie jako wikary w Rydułtowach, a we wrześniu tymczasowo w Mysłowicach. Od początku października 1931 roku, aż do sierpnia 1934 roku był wikariuszem w Janowie, następnie w parafii św. Jadwigi w Szopienicach a od 1 września 1938 w Rybnej-Strzybnicy.

28 listopada 1939 otrzymał dekret na administratora parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej. Funkcję tę pełnił aż do listopada 1953, kiedy to mianowany został wikariuszem substytutem w Pruchnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W lutym 1954 otrzymał nominację na administratora tej parafii. Na własną prośbę w lipcu tegoż roku został zwolniony z obowiązków administratora. Zamieszkiwał jako komorant w Leszczynach, a od 1956 roku w Radlinie. W 1966 roku przeniósł się do Gaszowic, w 1972 roku mieszkał krótko w Hołdunowie, by ostatecznie osiąść w Goczałkowicach-Zdroju u sióstr salwatorianek. Przebywał tam aż do śmierci, która nastąpiła 30 listopada 1981. Pochowany został w Goczałkowicach-Zdroju.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Teofila Amrozego; Schematyzm (1930-1986); J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1983, nr 1, s. 17-18; WD 1929, nr 6, s. 54; 1930, nr 1, s. 130; 1930, nr 11, s. 124; 1931, nr 8-9, s. 100; 1931, nr 9, s. 110; Martyrologium, s. 178.