Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Kat PP 01.jpg
Kat PP 04.jpg
Kat PP 07.jpg
Kat PP 06.jpg

Historia

W 1892 roku Zarząd Kościelny przy kościele Mariackim podjął decyzję o zakupie gruntu od rolnika Adamca. Starania o budowę nowego kościoła podjął proboszcz kościoła mariackiego ks. Wiktor Schmidt. Na jego wniosek sporządzono kilka projektów. Początkowo wahano się pomiędzy stylem romańskim a gotyckim. Spór rozstrzygnął kard. Georg Kopp, który obiecał wspomóc działania budowniczych sumą 20 tys. marek oraz polecił, aby projekt kościoła sporządził radca budowlany Ebers z Wrocławia, który zadecydował, że nowy kościół będzie w stylu gotyckim.

Budowa trwała od 1 maja 1898 do 17 kwietnia 1902. W prezbiterium i nawach umieszczono witraże przedstawiające postacie św. Piotra i św. Pawła, Świętą Rodzinę, Matkę Bożą Bolesną oraz postać Jezusa, przyjaciela dzieci. Dodatkowo wnętrze kościoła przyozdobiono figurami świętych, które zakupili hojni parafianie. Pierwotny wystrój przetrwał do reformy liturgicznej zainicjowanej przez Sobór Watykański II.

Organy do kościoła sporządził organomistrz Kurzer z Gliwic. Pierwszym organistą został miejscowy nauczyciel Ryszard Rudzki, ale od 1908 roku parafia miała swojego stałego organistę, którym został Jan Niesłony. Do jego dodatkowych obowiązków należała też praca w kancelarii oraz prowadzenie chóru kościelnego. W czasie I wojny światowej służył w wojsku lecz po zakończeniu działań wojennych powrócił na dawne miejsce pracy. W 1934 roku rozpisano konkurs na stanowisko organisty. Wybrano wówczas Józefa Jakaca. Obecnie funkcję organisty pełni jego wnuczka - Elżbieta Jakac-Laksa.

W czasie budowy świątyni zakupiono pięć nowych dzwonów, których poświęcenia dokonano 8 września 1901. Zostały one skonfiskowane w czasie II wojny światowej.

Bullą papieską z 11 listopada 1925 kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła stał się kościołem katedralnym i pozostawał nim do 1957 roku, czyli do czasu ukończenia budowy katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

29 czerwca 2022 w 120. rocznicę konsekracji kościoła - pierwszej katedry ówczesnej diecezji katowickiej, jako symbol uroczystości jubileuszowych zasadzono przed kościołem dąb papieski. Drzewo zostało poświęcone przez papieża Franciszka.

Katolicka Fundacja Dzieciom

Cmentarze

Gazetka parafialna

Proboszczowie

W czasie okupacji hitlerowskiej parafią kierowali księża substytuci:

W okresie rządów wikariuszy kapitulnych, ks. Mathea został usunięty z parafii, a jego miejsce zajął:

Po "odwilży" politycznej w 1956 do parafii powrócił ks. Karol Mathea.

Bibliografia

Informacja o zmianie granic parafii, WD 1959, nr 9-10, s. 191; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1, Diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 158; L. Kozub, Reforma duszpasterstwa po Soborze Watykańskim II i rozwój duszpasterstwa w Parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; H. Olszar, Powstanie parafii na terenie Katowic, [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2003, s. 21-42; J. Krętosz, Nadzwyczajne duszpasterstwo w parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach (1902-2002), [w:] Wkład Kościołów i zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2003, s. 112-118; A. Gomóła, Przypomnieć czas początku. "Katolik" o budowie kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Katowicach, [w:] Studia bibliologiczne, t. 15, Katowice 2005, s. 54-63; A. Burda, Stuletni kościół przy Mikołowskiej. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, GN 2002, nr 44, (dodatek katowicki), s. 28; D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) w przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 154; [1] (dostęp: 29.06.2022)