Olma Franciszek

Z e-ncyklopedia

Olma Franciszek (1904-1962), proboszcz w Gostyni Śląskiej

Olma Franciszek.jpg

Urodził się 15 czerwca 1904 w Hałcnowie k. Bielska Białej w rodzinie tkacza Józefa i Katarzyny z d. Olma. W 1923 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a po roku przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował naukę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 24 czerwca 1928 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował w Mikołowie (od połowy lipca 1928 roku), gdzie dał się poznać jako duszpasterz młodzieży. W 1929 roku został mianowany asystentem okręgu mikołowskiego Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży. We wrześniu 1930 roku został posłany do Katowic na stanowisko katechety w Miejskim Gimnazjum Żeńskim, zaś w 1932 roku do Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Mysłowicach. Jednocześnie był katechetą w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Mysłowicach oraz w Szkole Przysposobienia Kupieckiego w Mysłowicach. W 1934 roku został mianowany wykładowcą w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach.

1 września 1939 powołano go na kapelana Wojska Polskiego. Po powrocie z kampanii wrześniowej został mianowany wikarym w Mysłowicach (od 15 listopada 1939), a następnie kuratusem w Piaśnikach (od 15 kwietnia 1940). W 1953 roku wikariusz kapitulny ks. F. Bednorz zamierzał mianować ks. F. Olmę proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Jednak z powodu złego stanu zdrowia nie przyjął tej propozycji. Został skierowany do pracy w Jedłowniku i Turzy Śląskiej. 4 listopada 1953 zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Gostyni Śląskiej. Zmarł nagle 28 stycznia 1962. Został pochowany w Gostyni Śląskiej. W okresie stalinowskim był członkiem Okręgowej Komisji Księży przy ZBoWiD. Przed wojną współpracował z ks. Michałem Kordelem w wydaniu Mszału rzymskiego.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Olmy; WD 1928, nr 7, s. 50; 1930, nr 9, s. 100; F. Maroń, Nekrolog, WD 1962, nr 3-4, s. 68-69; Myszor, Historia diecezji, s. 330 i nn; Tenże, Stosunki Kościół, s. 170; Represje wobec duchowieństwa, s. 15, 238; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 88 i nn; H. Olszar, Duchowieństwo Katolickie Diecezji Śląskiej (Katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s. 172.