Topór Paweł

Z e-ncyklopedia

Topór Paweł (1939-1979)

Urodził się 17 kwientia 1939 w Pawłowie. Był synem górnika Jana i Elżbiety z d. Czekała. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1957 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W roku akademickim 1957/1958 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa koadiutora H. Bednorza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie i św. Pawła w Pawłowie. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu, Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach, św. Marii Magdaleny w Tychach, NSPJ w Bielsku-Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Dobrego Pasterza w Istebnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), MB Nieustającej Pomocy w Szopienicach, Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach i św. Jadwigi w Szopienicach. W styczniu 1979 roku zaczął poważnie chorować. Zmarł 20 maja 1979 w klinice w Zabrzu. Został pochowany w Pawłowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Topora; Schematyzm 1970-1981.