Tomecki Alojzy

Z e-ncyklopedia

Tomecki Alojzy (1911-2000), proboszcz w Raszczycach

TomeckiAlojzy.jpg

Urodził się 19 listopada 1911 w Hajdukach Wielkich w rodzinie Piotra, pracownika Huty Batory, i Marii z d. Kempny. Po ukończeniu pięcioletniej szkoły powszechnej uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie, w którym w 1932 roku otrzymał świadectwo maturalne. Jako gimnazjalista był członkiem Sodalicji Mariańskiej i pracował w jej zarządzie. Od października 1932 roku studiował w Wyższym Katolickim Studium Społecznym w Poznaniu założonym przez prymasa A. Hlonda. Po ich ukończeniu, od 1934 roku był kierownikiem Sekretariatu Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Katowicach, a do 1936 roku pracował w Sekretariacie Generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Mężów. W 1936 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybuch II wojny światowej przerwał studia, które wznowił w kwietniu 1940 roku w Widnawie. W grudniu 1940 roku został powołany do niemieckiego wojska. Jako żołnierz przebywał w 1941 roku kolejno w: Szczecinie (4 grudnia 1940 - 7 marca 1941), Grudziądzu (od marca do kwietnia 1941 roku) i Gubinie (od kwietnia do czerwca 1941 roku). Od czerwca 1941 roku przebywał na wschodnim froncie, gdzie dostał się do rosyjskiej niewoli. Powrócił z niewoli 10 listopada 1945 i po kilku dniach zgłosił się ponownie do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1946 z rąk bpa S. Adamskiego. Tytuł magistra teologii ks. Tomecki uzyskał w 1948 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ks. Alojzy Tomecki był wikariuszem kolejno w parafiach: św. Szczepana w Bogucicach (3 września 1946 - 30 września 1947), św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1 października 1947 - 3 grudnia 1950), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym (4 grudnia 1950 - 1 kwietnia 1954) i NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach (15 stycznia 1957; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W latach 1957-1979 duszpasterzował w parafii św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach będąc kolejno jej administratorem (od 16 stycznia 1957), a następnie proboszczem (od 20 stycznia 1958). W latach 1967-1978 był dziekanem dekanatu pogrzebieńskiego. W uznaniu zasług i z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa abp D. Zimoń mianował go 24 listopada 1996 kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Katowicach.

W 1978 roku, z powodu kłopotów zdrowotnych, zwrócił się do bpa katowickiego o zwolnienie z obowiązków dziekana i zgodę o przejście na emeryturę. Bp H. Bednorz 26 lutego 1979 przyjął jego rezygnację z funkcji proboszcza i przeniósł w stan spoczynku. Ks. Tomecki jako senior zamieszkał na probostwie parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, gdzie zmarł 26 września 2000. Pogrzeb odbył się 29 września 2000, spoczął na cmentarzu parafialnym w Raszczycach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Tomeckiego; J. Krętosz, Nekrolog, WA 2000, nr 11, s. 526-527; J. Kurek, Alojzy Tomecki (1911-2000)- kapłan pogodnego serca, WA 2001, nr 3, s. 196-199; L. Musioł, Raszczyce. Monografia historyczna gminy i kościoła z dodaniem zarysu dziejów Adamowic, Katowice 1998, s. 82; Bożej opieki na wieczorne lata i złoty jubileusz kapłański, GN 1996, nr 27, (dodatek katowicki), s. 15.