Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich

Z e-ncyklopedia
Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Należąca do dekanatu siemianowickiego parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich liczy około 3200 wiernych. Początki kościoła, a raczej kaplicy, co było pierwotnym zamiarem budowniczych, sięgają 1910 roku, kiedy to poświęcono podlegający do 1987 roku pod parafię Krzyża Świętego w Siemianowicach cmentarz przy ul. Michałkowickiej.

1 listopada 1970 na terenie tego cmentarza został poświęcony kamień węgielny pod budowę kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego wybudowanej w celu odprawiania w niej pogrzebów. Pomysłodawcą budowy kaplicy na rogu cmentarza był ks. inf. Franciszek Jerominek. W jej podziemiach usytuowano zakrystię oraz pomieszczenia spełniające funkcje salek katechetycznych. Mieszcząca około 500 osób kaplica znajdująca się na nowym cmentarzu stała się ośrodkiem duszpasterskim dla tej części Siemianowic. Poświęcenia kaplicy dokonał proboszcz parafii Krzyża Świętego ks. inf. Franciszek Jerominek. W 1972 roku utworzono na terenie parafii rektorat. Pierwszym rektorem kaplicy został dotychczasowy wikariusz parafii Krzyża Świętego ks. Ernest Müller. Jego następcą był ks. Stefan Gruszka (od 1975 roku), a następnie ks. Joachim Studnik (od 1 września 1976), który po erygowaniu samodzielnej parafii został jej pierwszym proboszczem. Parafię Zmartwychwstania Pańskiego erygowano 22 marca 1981. Księgi metrykalne (chrztów, małżeństw) założono w 1976 roku, natomiast księgi zmarłych prowadzone są od 1986 roku. Cmentarz parafialny został przekazany nowej parafii nieco później, bo 1 lutego 1987. Parafia nie posiadała własnego probostwa, księża mieszkali w mieszkaniach prywatnych przy ul. Michałkowickiej. Dopiero po kilkuletnich staraniach w 1985 roku otrzymano zezwolenie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach na budowę własnego probostwa.

Obok grupy ministrantów w parafii działają: Dzieci Maryi, schola parafialna, Akcja Katolicka, Oaza Rodzin, Klub Seniora, parafialny oddział Caritas, katecheza dorosłych połączona z kręgiem biblijnym, Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, WD 1981, nr 7, s. 165-166; Kronika Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, t. 1: 1982-1999; Kronika Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, t. 2: 2000-2010.