Otremba Franciszek

Z e-ncyklopedia

Otremba Franciszek (1938-2014), proboszcz w Niewiadomiu

Urodził się 17 kwietnia 1938 w Bełku w rodzinie Gerarda i Heleny z d. Hajduk. Po okupacji rodzice wraz z jego trójką rodzeństwa przeprowadzili się do Żor. W 1950 roku ukończył Szkołę Podstawową i w tym samym roku podjął naukę w Szkole Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego w Żorach. Latem 1953 roku rodzice przeprowadzili się do Stanowic. W 1955 roku złożył egzamin dojrzałości i zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Po zastępstwach wakacyjnych w parafii św. Jacka w Stanowicach oraz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju skierowany został do posługi wikariuszowskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach (od 1961). Następnie pełnił posługę wikariuszowską w następujących parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (od 1964); Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (od 1965), św. Stanisława Kostki w Giszowcu (od 1969). W 1970 roku bp Herbert Bednorz mianował go Duszpasterzem Akademickim na terenie Diecezji Katowickiej, by w 1971 roku zostać Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim w miejsce ks. Stanisława Sierli. W 1973 roku poprosił o zgodę na pobyt u Kamedułów w podkrakowskich Bielanach. Po roku powrócił do posługi wikariuszowskiej w parafiach: św. Bartłomieja w Koniakowie (1974; obecnie diecezja bielsko-żywiecka); Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym (od 1974); św. Józefa w Józefce (od 1978); Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach (od 1980). Po kilkumiesięcznym pobycie w nowicjacie Benedyktynów w Lubiniu powrócił do Niedobczyc. W sierpniu 1983 roku bp Herbert Bednorz skierował go jako rektora do opieki nad stacją duszpasterską w Niewiadomiu. W 1986 roku został proboszczem erygowanej parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Przeszedł na emeryturę w lipcu 2003 roku. Zamieszkał u Ojców Werbistów w Rybniku, gdzie pełnił posługę spowiednika. Był ojcem duchownym księży dekanatów Rybnik Centrum (od 1993), Niedobczyce (od 1998) i ponownie dekanatu Rybnik (od 2003 aż do dnia śmierci). Od 2003 do 2008 roku był członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej. Zmarł w Rybniku zmierzając do kościoła, 29 maja 2014. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Niedobczycach.

Bibliografia

J. Smolec, Śp. Ks. Franciszek Otremba [nekrolog], WA 2014, nr 5, s. 215-216; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 388 i 636; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 304; Katalog..., Katowice 2007, s. 519; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 399; J. Szymik, Homilia na pogrzebie śp. ks. Franciszka Otremby. Rybnik–Niedobczyce, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 czerwca 2014 r., WA 2014, nr 6, s. 248-251 ; 30 lat Parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu, oprac. A. Łatka, Rybnik 2014. s. 41.