Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach

Z e-ncyklopedia
Niedobczyce1.jpg
Niedobczyce2.jpg

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o Niedobczycach pochodzi z końca XIII wieku. Miejscowość należała do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Starania o utworzenie samodzielnego duszpasterstwa rozpoczęto już przed I wojną światową. W 1913 roku powstał komitet budowy kościoła w Niedobczycach. Do tej pory bowiem księża z kościoła parafialnego w Rybniku odprawiali w niedziele i święta msze św. w cechowni kopalni "Rymer".

Wszystkie zabiegi dotyczące utworzenia parafii w Niedobczycach przerwał wybuch I wojny światowej. Dopiero po jej zakończeniu na nowo podjęto działania przez prawie dwa lata prowadząc w tej sprawie pertraktacje z wikariatem wrocławskim. Dopiero w 1920 roku uzyskano zgodę i natychmiast rozpoczęto budowę kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Nadzór nad nią sprawował Karol Wilczek. Determinacja mieszkańców miejscowości była tak wielka, że już przed zimą 1921 roku budowla miała dach i sklepienie. Kościół został poświęcony 14 listopada 1921. Jest zbudowany w stylu neobarokowym według projektu architekta Jana Schlichty z Wrocławia. Główny ołtarz wykonał Kajzer, rzeźbiarz z Rybnika, boczne ołtarze, konfesjonały, chrzcielnicę i ambonę - Franciszek Follek z Pawłowic. Obrazy znajdujące się w ołtarzach są dziełem Otto Kowalewskiego i Baendla z Łąki. Wystrój kościoła łączy w sobie prostotę z bogactwem zdobień. Centrum stanowi prezbiterium z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W nawach bocznych zostały umieszczone figury świętych. Całości zaś dopełniają witraże oraz zdobione żyrandole i kinkiety. Obecny wystrój wnętrza powstał według projektu inż. Stanisława Konarzewskiego.

9 czerwca 1931 kościół konsekrował bp Stanisław Adamski. Wcześniej, bo 29 lipca 1925 została w Niedobczycach ustanowiona parafia. Od 1996 roku na jej terenie przebywają Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Czasopismo parafialne

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Niedobczyce, RAA 1925, nr 28, s. 153; GN 1931, nr 24; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 województwo śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 209; M. Sarapkiewicz, Tu urodził się i wychował arcybiskup, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 27 (295), s. 15; Źródło: Strona internetowa parafii.