Ochodek Józef

Z e-ncyklopedia

Ochodek Józef (1903-1990), proboszcz w Ochabach

Urodził 4 kwietnia 1903 w Strumieniu w rodzinie rolnika Franciszka i Zofii z d. Szczypka. W kościele strumieńskim został w sierpniu 1916 roku bierzmowany przez biskupa wrocławskiego A. Bertrama. W 1917 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W czasie nauki w gimnazjum mieszkał w internacie im. bł. Melchiora Grodzieckiego. W drugiej klasie gimnazjalnej wstąpił do Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich. Egzamin dojrzałości zdał 5 czerwca 1925. Już w październiku tegoż roku był w służbie wojskowej w Bielsku. Po zwolnieniu z wojska, wstąpił 4 listopada 1925 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął 22 czerwca 1930 w bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie święcenia kapłańskie. Następnego dnia, przy ołtarzu św. Teresy w kościele NMP w Krakowie odprawił, w asyście diakona Latochy, pierwszą Mszę św. Uroczystą Mszę św. w kościele parafialnym w Strumieniu odprawił 29 czerwca.

Wkrótce potem został posłany do Ustronia (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie był tymczasowym wikariuszem. Od 1 września 1930 był wikariuszem w Grodźcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Przebywał w tej parafii do końca stycznia 1932 roku (przez ostatnie cztery miesiące pełnił tam obowiązki administratora). Następną jego placówką duszpasterską była parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach (od 1 lutego 1932; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Po dwóch latach, dekretem z dnia 5 kwietnia 1934 mianowany został administratorem parafii św. Marcina Biskupa w Ochabach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Instytucję kanoniczną na tę parafię otrzymał 13 lutego 1938. Był proboszczem w Ochabach aż do przejścia w 1966 roku na emeryturę. Jako emeryt nadal mieszkał na probostwie w Ochabach. Zmarł 22 kwietnia 1990, a 25 kwietnia spoczął na cmentarzu miejscowym w Ochabach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Ochodka; Schematyzm 1955-1986; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 7, s. 450-451; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 123 i nn.