Koziełek Jan

Z e-ncyklopedia

Koziełek (Kosellek) Jan (1873-1938), proboszcz w Łące i Dąbrówce Małej

Kozielek Jan.jpg

Urodził się 14 maja 1873 w Jaroniowie k. Głubczyc w rodzinie rolnika Franciszka i Pauliny z d. Willpert. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Baborowie uczęszczał do gimnazjum w Głubczycach. W 1893 roku rozpoczął studia teologiczne we Fryburgu Bryzgowijskim, a kontynuował je na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów wstąpił do polskiego Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, w którym był sekretarzem i przez pewien czas prezesem. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1898 we Wrocławiu.

Po święceniach pracował jako wikary w: Branicy, Hulczynie i Ludgierzowicach w diec. ołomunieckiej. W 1906 roku został inkardynowany do diecezji wrocławskiej i jako proboszcz objął parafię św. Jerzego w Goczałkowicach, gdzie wybudował kościół w stylu barokowym. Mimo wielu zajęć ks. Koziełek wyjeżdżał do Pragi, Brna i Paryża. Dzięki temu spotykał się z działaczami panslawistycznymi. Od 1911 roku był proboszczem parafii św. Mikołaja w Łące k. Pszczyny, a w 1924 roku został mianowany proboszczem parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej. Powierzony jego pieczy kościół w Dąbrówce Małej wyposażył w bogaty wystrój, stawiając ołtarz poświęcony patronom słowiańszczyzny – świętym Cyrylowi i Metodemu. Pisał artykuły do „Gościa Niedzielnego” i „Głosów znad Odry”. Uczestniczył także w zjazdach słowiańskich katolików, które odbywały się w Velehradzie. W dekanacie katowickim pełnił funkcję wizytatora dla szkół powszechnych w Roździeniu-Szopienicach i Bogucicach. W lipcu 1931 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na probostwie u swego brata ks. Alojzego w Knurowie. Zmarł 20 listopada 1938 w Knurowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Koziełka; PAA 1924, s. 24; RAA 1923, nr 1, s. 5; 1923, nr 2, s. 5; 1924, nr 14, s. 78; 1924, nr 18, s. 88; Schematyzm (1927-1938); Nekrolog, WD 1938, nr 12, s. 443, 445; Korespondencja, s. 120; WD 1931, nr 9, s. 110; Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 92; J. Mandziuk, Koziełek [Kozielek, Kosellek, Kozelek] (1873-1938), SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 185-186.