Koziełek Alojzy

Z e-ncyklopedia

Koziełek Alojzy (1879-1949), proboszcz w Knurowie

KozielekAlojzy11.jpg

Urodził się 2 lutego 1879 w Jaroniowie k. Baborowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum studiował teologię i ekonomię społeczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Monachium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 20 czerwca 1903, pełnił obowiązki wikarego w Katowicach, Pszczynie i Berlinie. W latach 1908-1923 był proboszczem w Szerokiej, a następnie w Miedźnej k. Pszczyny (1923-1928). W latach 1922-1923 pełnił obowiązki inspektora w śląskim kuratorium oświaty.

31 maja 1928 został proboszczem w Knurowie. Wraz bratem ks. Janem w latach 1924 i 1932 brał czynny udział w kongresach pansłowiańskich odbywających się w Velehradzie. W czasie okupacji ukrywał się w okolicach Pszczyny oraz prawdopodobnie w Kochłowicach. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Knurowa i dokończył budowę nowego kościoła, którego poświęcenie odbyło się 13 lipca 1948. Zmarł w Knurowie 20 listopada 1949. Tam też pochowany. Jest autorem pierwszej monografii Knurowa: Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej (1937).

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Koziełka; Schematyzm (1923-1947); Falęcki, O narodowe oblicze, s. 33; Gawlina, Wspomnienia, s. 35-36; GN 1949, nr 51, s. 286; Myszor, Historia diecezji, s. 129, 180; Olszar, Duchowieństwo, s. 214; J. Smandzich, Ks. Alojzy Koziełek (wspomnienie pośmiertne); WD 1931, nr 9, s. 110; 1953, nr 3-4, s. 43; Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej, s. 124; Musialik W., W kręgu polityki i władzy, s. 34-35; J. Mandziuk, Koziełek [Kozielek, Kosselek] (1879-1949), SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 184-185.