Cmentarz - Katowice ul. Sienkiewicza

Z e-ncyklopedia
Kat Sienk widok.jpg
Kat Sienk widok2.jpg
Grobowiec kanoników katedralnych

Równocześnie z budową nowego kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach podjęto starania o nabycie terenu pod nowy cmentarz. Dopóki w Katowicach była jedna parafia, tj. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wystarczała nekropolia przy ul. Francuskiej.

W związku z budową nowego kościoła Zarząd Kościelny przy parafii mariackiej kupił teren przy dzisiejszej katedrze (obecnie ul. Sienkiewicza), który po ogrodzeniu w grudniu 1903 roku został poświęcony przez ks. dziekana Schmidta i oddany do użytku na początku 1904 roku. Na wiosnę tegoż roku wzdłuż alei głównej posadzono tam ok. 250 drzewek tui oraz jawory. Podczas kupna tego terenu postanowiono, że jego część będzie zarezerwowana dla parafii mariackiej na wypadek, gdyby stary cmentarz - przy ul. Francuskiej - został zapełniony. Na nekropolii spoczywa wiele znanych osobistości z życia Katowic, a także znajdują się tu groby kanoników kapituły katedralnej w Katowicach.

Groby

Bibliografia

L. Musioł, Z dziejów parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, Katowice 2003, s. 68-69; T. Falęcki, Cmentarze Katowic, Katowice 1997, s. 32-35; tenże, Katowickie nekropolie, [w:] Kronika Katowic, t. IV, Katowice 1993, s. 25.