Twardzik Eryk

Z e-ncyklopedia

Twardzik Eryk (1914-1989), proboszcz w parafii MB Bolesnej w Rybniku

Twardzik Eryk.jpg

Urodził się 7 października 1914 w Łaziskach Rybnickich w rodzinie gajowego Rudolfa i Filomeny z d. Szypuła. Ochrzczony został 11 października w Godowie, a sakrament bierzmowania przyjął 1 lipca 1928. Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej w Łaziskach zdał egzamin do drugiej klasy gimnazjum w Żorach, gdzie w 1932 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Spóźnił się z zapisaniem do Seminarium Duchownego, dlatego zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (dział filologia klasyczna). Po pierwszym roku studiów został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął naukę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 w Katowicach. 15 lipca 1938 rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz przy kościele Chrystusa Króla w Katowicach.

29 sierpnia 1939 przeniesiony został do Lipin, a 29 października 1940 do parafii św. Mikołaja w Bielsku (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). 30 września 1942 otrzymał nominację na lokalistę w Bystrej Śląskiej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Stamtąd został przeniesiony 15 maja 1943 do parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, gdzie pełnił funkcję substytuta. Po wojnie, 28 lipca 1945 otrzymał nominację na wikariusza w Kochłowicach. Od 3 września 1946 był substytutem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, a od 29 października 1954 administratorem tejże parafii. Z Tychów został przeniesiony dekretem z dnia 5 sierpnia 1957 do parafii MB Bolesnej w Rybniku, gdzie początkowo był wikariuszem-ekonomem, a od 20 stycznia 1958 proboszczem. Będąc duszpasterzem tej rozległej jeszcze wtedy parafii rozpoczął starania zmierzające do utworzenia nowych samodzielnych placówek duszpasterskich w Chwałęcicach, Rybnickiej Kuźni i Orzepowicach. W latach 1975-1978 był dziekanem dekanatu rybnickiego. W 1984 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na terenie parafii św. Antoniego w Rybniku. Już w następnym roku poprosił o zezwolenie na sprawowanie Mszy św. w domu, gdyż choroba utrudniała mu pójście do kościoła. Zmarł 4 listopada 1989 w Rybniku, a 8 listopada spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Eryka Twardzika; Schematyzm (1955-1986); J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 3, s. 95-96; Olszar, Duchowieństwo, s. 294.