Tront Zdzisław

Z e-ncyklopedia

Tront Zdzisław (1963-2010)

Urodził się 24 lipca 1963 w Wodzisławiu Śląskim w rodzinie Edmunda i Małgorzaty z d. Wolny. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Turzy Śląskiej, a do Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu w 1982 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W ramach kleryckiego stażu pracy pracował od września 1985 roku do czerwca 1986 roku w KWK „1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim. W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał tytuł magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: Nabożeństwa maryjne w Turzy Śląskiej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI Marialis cultus. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bpa Janusza Zimniaka 10 kwietnia 1988 w kościele parafialnym w Turzy Śląskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 13 maja 1989 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach bp Damian Zimoń .

Był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie (1989-1993) i Wniebowzięcia NMP w Katowicach (1993-1997). W latach 1997-2001 był kapelanem w Domu Pomocy Społecznej pw. Najświętsze Serce Jezusa w Halembie. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: św. Barbary w Chorzowie (2001-2005), Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Orłowcu (2005-2007) i Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (od 2007). W tej ostatniej parafii był od 2008 rezydentem. Przez niemal całe życie kapłańskie ks. Zdzisław zmagał się z chorobą, a jednak starał się w wyżej wymienionych parafiach gorliwie spełniać posługę kapłańską.

Zmarł 26 czerwca 2010 w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Spoczął w rodzinnej Turzy Śląskiej.

Bibliografia

R. Chromy, Ciągnęło go do ludzi. Zmarł ks. Zdzisław Tront, GN 2010, nr 26, s. VI, (dodatek katowicki); J. Smolec, Śp. ks. Zdzisław Tront, Nekrolog, WA 2010, nr 6, s. 312.