Tohak Walenty

Z e-ncyklopedia

Tohak Walenty (1787-1864), proboszcz w Chełmie Śląskim

Urodził się 13 lutego 1787 w Riewische, a święcony został 10 lipca 1814. Przed objęciem parafii w Chełmie był proboszczem w Kluczach. We wrześniu 1829 roku został mianowany nowym proboszczem w Chełmie. Ks. Tohak duszpasterzował w Chełmie niecałe dziesięć lat. Po śmierci mysłowickiego proboszcza ks. Nygi (+1839), poprosił wikariat generalny we Wrocławiu o administrację Mysłowic, ponieważ z powodu swoich kazań w Mysłowicach, jest znanym w Mysłowicach, a prebendarz ks. Ignacy Kudlik jest umysłowo chorym. Prebendy jednak nie otrzymał. Po śmierci ks. Sedlaczka (30 lipca 1841), jako tzw. kreisvikar, krótko administrował parafią w Boguszowicach. Następnie, w latach 1851-1852 był administratorem w Bielszowicach. Z niewyjaśnionych przyczyn przeniósł się na teren archidiecezji poznańskiej. Tam był m.in. wikarym w parafii Wróblewo od 1856 roku. Po kilku latach przeszedł na emeryturę mieszkając w Pogorzeli. Tam też napisał w 1862 roku poemat pt. Garibaldiada czyli Garibaldego wyprawa rzymska: poemat tragiczny. Zmarł w 1864 roku mając 77 lat.

Bibliografia

Monografia wsi i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004; Schematismus 1851, s. 17; "Gazeta Warszawska" 1865, nr 6, s. 2; [1]