Tannert Rudolf

Z e-ncyklopedia

Tannert Rudolf (1878-1952)

Urodził się 8 lipca 1878 w Cieszynie w rodzinie praktykanta sklepowego Franciszka i Alojzji z d. Budniak. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Cieszynie. Egzamin dojrzałości zdał w 1899 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a kontynuował je w Widnawie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 lipca 1903 we Wrocławiu.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Mikołaja w Bielsku (od 15 września 1903; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i św. Marii Magdaleny w Cieszynie (od 1 maja 1911; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie od 10 grudnia 1928 pełnił ponadto obowiązki katechety w Państwowej Szkole Leśniczej. W 1928 roku bp A. Lisiecki nadał mu prawo noszenia pelerynki proboszczowskiej. W grudniu 1934 roku poinformował bpa S. Adamskiego o swym złym stanie zdrowia i niezdolności do dalszej pracy duszpasterskiej. Kilka miesięcy później, w lipcu 1935 roku, przeszedł na emeryturę. Zmarł 9 listopada 1952 w klasztorze bonifratrów w Cieszynie. Został pochowany w Cieszynie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Rudolfa Tannerta; Schematismus (1907-1914); Schematyzm 1932; Olszar, Duchowieństwo, s. 170, 194; WD 1928, nr 6, s. 45; 1953, nr 3-4, s. 44.