Parafia św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej

Z e-ncyklopedia

W 1223 roku wykazana jest Ogrodzona pomiędzy wsiami, które świadczyć miały na rzecz klasztoru Zbawiciela w Rybniku. Jako parafię odnajdujemy Ogrodzoną dopiero w spisie świętopietrza z 1447 roku. W archiwalnych aktach diecezjalnych jest jednak wzmianka o zburzonym w 1529 roku starym drewnianym kościele i budowie nowego masywnego pw. św. Mateusza. Parafia mogła więc powstać w początkach XIV wieku.

Po reformacji, kiedy to jako wieś książęca była ewangelicką, została przyłączona jako filia do parafii cieszyńskiej. W 1785 roku została jako lokalia usamodzielniona, natomiast reaktywacja parafii dotychczas formalnie nie nastąpiła. W 1855 roku wybudowano nowy masywny kościół.

Proboszczowie

Bibliografia

Katalog Diecezji Katowickiej 1970, s. 64-71.