Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich

Z e-ncyklopedia
Piekary Rodzina1.jpg

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich jest jednostką, która kontynuuje tradycje istniejącej do 2000 roku parafii Zmartwychwstania Pańskiego z kalwaryjskiego wzgórza w Piekarach. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego od samego początku swego istnienia doświadczała pewnych istotnych niedogodności. Kościół na wzgórzu był jedynie wypożyczony od parafii NMP. W czasie pielgrzymek stanowych dwa razy do roku Msze niedzielne mogły być odprawiane w nim jedynie wczesnym rankiem i późnym wieczorem, aby nie przeszkadzać zebranym na Kalwarii pielgrzymom w zwiedzaniu, co powodowało, że bardzo wielu parafian po prostu pozostawało w te dni w domu, nie odwiedzając okolicznych kościołów. Drugim poważnym utrudnieniem było usytuowanie kościoła i probostwa poza terenem należącym do parafii, do tego na wzniesieniu. Codzienna droga na Mszę była uciążliwa, szczególnie dla starszych i schorowanych parafian. Również duszpasterze doświadczali niedogodności w postaci zamieszkiwania w podniszczonym budynku probostwa i prowadzenia katechezy w słabo ogrzewanych, zawilgoconych salkach.

Budowa nowego kościoła

Pod koniec lat 80. XX wieku ówczesny proboszcz parafii, ks. Piotr Płonka wielokrotnie konsultował się z architektami w celu ustalenia najdogodniejszego miejsca pod budowę nowych salek i probostwa. Niebawem zgłosił ks. Płonka trudną sytuację abp. Damianowi Zimoniowi, który zaproponował przeniesienie siedziby parafii i wybudowanie nowego kościoła na Osiedlu Wieczorka.

Nie bez problemów wybrano lokalizację pod budowę nowego obiektu. W międzyczasie proboszczem i kierownikiem budowy nowego kościoła został ks. Michał Kostoń. 13 września 1993 abp Damian Zimoń wydał oficjalne pismo, wyznaczając w nim parafie patronackie, które miały za zadanie swą ofiarą modlitewną i pieniężną wspierać budowę. 30 listopada 1993 zaakceptowano sporządzony przez małżeństwo bytomskich architektów – Barbarę i Piotra Średniawa projekt kościoła i przyległych budynków. 1 lutego 1994 Urząd Miejski w Piekarach uznał plan realizacyjny Zespołu Sakralnego.

Prace rozpoczęto w maju 1994 od ogrodzenia terenu pod budowę probostwa i sal katechetycznych. 25 maja 1994 bp Gerard Bernacki poświęcił plac budowy. Miesiąc później rozpoczęto wykopy pod fundamenty probostwa, a w lipcu wymurowano ściany kaplicy, którą zaplanowano jako tymczasowe miejsce odprawiania nabożeństw do momentu oddania do użytku nowego kościoła. Prace nad budową kościoła rozpoczęto jeszcze w 1995 roku. W grudniu 1996 roku odprawiono w nim pierwszą Mszę – Pasterkę pod gołym niebem z zaimprowizowanymi zaledwie: ołtarzem, prezbiterium, nagłośnieniem i oświetleniem. W Pasterce uczestniczyło zaskakująco dużo wiernych. Konsekracji nowego kościoła i ustanowienia nowej parafii Świętej Rodziny dokonał abp Damian Zimoń 10 grudnia 2000. W tym dniu umieszczono w kościele relikwie świętej Faustyny.

Stacje Drogi Krzyżowej, witraże, w tym największy zdobiący prezbiterium, wykonane zostały przez plastyka Justynę Bonikowską. Była to jej pierwsza realizacja sakralna, wykonana metodą tzw. głębokiego fusingu - łączenia różnogatunkowych i wielokolorowych elementów szkła pod wpływem temperatury powyżej 700’C. Droga Krzyżowa ma więc formę nowoczesnych okien witrażowych, oświetlanych naturalnym światłem, a każda stacja nazwana jest tylko jednym słowem.

Autorem fresku w prezbiterium jest Andrzej Borowski. Organy do piekarskiego kościoła przekazała w darze parafia św. Pantaleona z Buchholz. W późniejszym czasie pojawił się w kościele relikwiarz Krzyża Świętego. Umieszczono go w drewnianym, stojącym w prezbiterium krzyżu, który posiada oryginalną przeszłość. Właściciel jednego z zakładów stolarskich w Zabrzu podczas wizyty ks. Kostonia w tym zakładzie pokazał mu miedzianą figurę Chrystusa. Otrzymał ją kiedyś od właściciela składnicy złomu. Figura była zniszczona, przebita w korpusie jakimś ostrym narzędziem. Ksiądz Kostoń zdecydował, że odtąd ten Chrystus będzie wywyższony w prezbiterium nowego kościoła. Jeden z dzwonów został ufundowany przez parafię św. Pantaleona. Zgodnie z prośbą proboszcza tej parafii umieszczono na nim napis: Pokój i pojednanie narodom.

Proboszczowie

Bibliografia

M. Kostoń, Krótkie dzieje jednej z piekarskich parafii czyli przejście od Zmartwychwstałego do Świętej Rodziny, Piekary Śląskie 2002.; M. Łuczak, Prowadzeni przez entuzjazm, GN 2006, nr 1, (dodatek katowicki), s. 14-15; P. Kucharczyk, Święta rodzina z osiedla Wieczorka. Najmłodsza parafia w Piekarach, GN 2002, nr 50, (dodatek katowicki), s. 36; [1], (dostęp: 22.09.2019).